Augmented reality komt snel binnen ieders bereik

De toekomst van augmented reality ligt ondanks rages als Pokémon Go niet in de wereld van gaming. In combinatie met virtual reality en met toepassingen uit het Internet of Things zal augmented reality over enkele jaren vooral op grote schaal worden toegepast binnen bedrijven en organisaties.

Augmented reality (AR), het toevoegen van virtuele elementen aan de werkelijkheid, is het laboratoriumstadium voorbij. Het zijn ook niet meer alleen de aanbieders van techniek die zich er mee bezig houden. Inmiddels tuigen veel bedrijven pilotprojecten op om toepassingen voor deze techniek in de praktijk te testen. Vrijwel overal wordt AR daarbij gecombineerd met virtual reality (VR) en toepassingen uit het Internet of Things (IoT), met name sensordata om de realiteit aan te vullen met actuele input.

Op zichzelf staand fenomeen
Vanwege die combinatie benaderen grote consultancybedrijven AR al niet meer als een op zichzelf staand fenomeen. Deloitte bijvoorbeeld spreekt in zijn Tech Trends 2017 van mixed reality (MR), een combinatie van verschillende technieken waar de virtuele en de werkelijke wereld samen komen. De MR is gericht op het optimaliseren van de interactie tussen mens en machine. Want zoveel is inmiddels wel duidelijk; de toekomst van deze nieuwe technieken ligt ondanks rages als recent rond Pokémon Go niet in de wereld van gaming, maar op de werkvloer. Toepassingen van MR variëren van het aanleren van vaardigheden tot het op afstand ondersteunen van een servicemonteur, bijvoorbeeld door hem of haar met behulp van een apparaat als Google Glass door een complexe onderhoudstaak te gidsen.

De basis ervoor wordt nu gelegd. SAP bijvoorbeeld kondigde dit jaar SAP Leonardo Live aan, een platform waar nieuwe technieken als machine learning, data analytics, IoT en VR onderling zijn afgestemd.

Cognitieve interactie
De ontwikkelingen van de verschillende realities, en SAP is hierin niet de enige, leiden volgens Deloitte tot een fundamenteel andere manier waarop mensen met IT-systemen en andere apparatuur interacteren. Uiteindelijk zullen het traditionele keyboard en display grotendeels verdwijnen. Point and click, swipen en stembediening worden universeel.

Het beeldscherm maakt plaats voor smartphone, smartwatch, apparaten als Google Glass en andere wearables.

De prijzen van dit soort devices worden steeds lager. Studenten van de TU Twente presenteerde begin dit jaar een AR-bril die 29 euro kost en vergelijkbare functionaliteit biedt als de hololens van Microsoft, waar men 3000 euro voor neer telt.

Het betekent dat AR binnen afzienbare tijd binnen ieders bereik komt.

De nu lopende pilots spitsen zich toe op onderstaande aandachtsgebieden:

Training en opleiding
Bij het opleiden en bijscholen van personeel kan via MR een situatie worden gecreëerd waarin de trainee in een realistische omgeving moet leren handelen. Daarbij wordt kennis verstrekt die het niveau van de kandidaat verhoogt. Veel aandacht is gericht op het trainen van taken in gevaarlijke omgevingen.

Operations
Onderhoudsmonteurs, magazine pickers en assemblagemedewerkers kunnen met VR-toepassingen ‘on the job’ van informatie op maat worden voorzien.

Communicatie en collaboratie
Naarmate organisaties steeds meer onderdeel worden van een waardeketen, wordt communicatie over die werkzaamheden crucialer. Dat overleg speelt zich steeds minder binnen de muren van organisaties af, maar gebeurt online. MR biedt kansen om met alle betrokken partijen te overleggen.

Marketing en customer services
Marketing is een grillig speelveld. Ogenschijnlijk briljante campagnes floppen om onverklaarbare redenen. Via MR kan een grote groep klanten een campagne beleven en erop reageren.

Kopen en boeken
Er lopen projecten om klanten via MR door een virtuele werkelijkheid te laten lopen die de realiteit steeds dichter benadert. Een huis kan worden bezichtigd op zowel een prachtige zomerdag als op een dag met noodweer.

Investeringen
Het is een uitdaging om mensen een zodanig natuurlijke MR-omgeving aan te bieden dat ze er snel mee vertrouwd zullen raken. De eerdergenoemde moeizame relatie tussen mens en computer is grotendeels te wijten aan de gebruikersonvriendelijke userinterface van computers. MR biedt de mogelijkheid om die interactie enorm te verbeteren. Daarvoor moeten MR-platforms in staat zijn om een grote diversiteit in menselijk gedrag te ondersteunen. Die multifunctionaliteit vergt geavanceerde systemen op de werkvloer, met navenant hoge investeringen.

Daarnaast leidt dit tot een meer cognitieve interactie met apparatuur, te beginnen bij computers. Want hoewel IT inmiddels algemeen wordt gezien als cruciaal voor de business is de co-existentie tussen mens en computer nog steeds verre van optimaal. Een intuïtieve interface en een beter begrip van de techniek waar men mee werkt, leidt tot meer efficiëntie en hogere kwaliteit.

Veel pilotprojecten zijn daarom gericht op het overbruggen van de kloof tussen enerzijds de medewerkers op de vloer, in het veld, of achter het bureau, en de techniek die hun werkzaamheden ondersteunen. Deloitte haalt in zijn Tech Trends 2017 twee voorbeelden aan waarbij onderhoud aan zowel vliegtuigen als aan energiecentrales ruim dertig procent sneller werd uitgevoerd als de onderhoudsmonteurs werden ondersteund door draagbare MR-toepassingen.

AUGMENTED REALITY
Augmented reality maakt onder andere haar intrede in de luchtvaartwereld. Zo wordt er bijvoorbeeld informatie over passagiers verzameld met behulp van de Microsoft HoloLens.

Realistisch trainen van een gecoördineerde luchtaanval lukte Defensie nooit eerder, tot de komst van augmented reality.

IT'ers zijn matig enthousiast over de komst van augmented reality. Zij hebben liever dat de batterij van hun smartphone goed werkt, dan dat er augmented reality-toepassingen op kunnen draaien.

Wijnand Westerveld is voormalig redacteur, community manager en coördinator Intelligence bij AG Connect.

 

Tag

Onderwerp

IoT


Niet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag