Auteurswet versterkt positie zzp’er

Sinds 1 juli geldt een aangepaste regeling voor het auteursrecht. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de contracten tussen ICT-bedrijven en ­ingehuurde freelancers.

De auteurswet bevat sinds vorige week regelingen die de positie van ingehuurde zelfstandige programmeurs versterken. De nieuwe regeling is niet van toepassing op de inhuur van programmeurs voor het bouwen van software voor eigen gebruik binnen een organisatie. De regeling geldt ook niet voor programmeurs die in opdracht werk verrichten dat door de opdrachtgever als van haar afkomstig openbaar gemaakt wordt.

Eén van de wijzigingen waar men rekening mee moet houden, is de invoering van de ‘exploitatieovereenkomst’, ook wel bestsellerbepaling genoemd. Deze behelst dat een maker het recht heeft om een aanvullende vergoeding te eisen wanneer de eerder betaalde vergoeding niet in verhouding staat tot de opbrengsten van het werk. En als de koper een werk in onvoldoende mate exploiteert, kan de maker ervan nu ontbinding van een eventueel verleende exclusieve licentie vorderen. Een exclusieve licentie kan – anders dan voorheen – ook alleen nog bij onderhandse akte verleend worden. De wijzigingen zijn van dwingend recht. Een bedrijf dat een programmeur inhuurt en een exclusieve licentie krijgt voor het gebruik van door hem gemaakt software, kan dus niet het recht op de aanvullende vergoeding uitsluiten.

Nederland ICT adviseert ICT-bedrijven om met ingehuurde zelfstandige programmeurs schriftelijk heldere afspraken te maken over de overdracht van auteursrechten en het al of niet verlenen van een exclusieve licentie. Om sterker te staan bij een eventuele eis voor aanvullende vergoeding kan men in het contract ook expliciet opnemen dat de software onder de naam van het bedrijf naar buiten gebracht wordt. Voor de zzp’er geldt dan natuurlijk dat hij dergelijke bepalingen alleen bewust moet tekenen, en waar mogelijk moet onderhandelen over compensatie voor het opgeven of verzwakken van de rechten die de Auteurswet hem in de lezing van 2015 geeft.

 

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag