Baas boven baas?

Baas boven baas?
‘Is het belangrijk dat de CIO in de Raad van Bestuur zit?’ en ‘Aan wie moet de CIO rapporteren?’ Twee vragen die mij vooral (eigenlijk: alleen maar) door niet-CIO’s worden gesteld. Ik heb altijd geleerd om een vragensteller gerust te stellen: ‘Goede vraag!’ Meer zelfs, om zijn gedachten te bevestigen: ‘U bedoelt of het een goede zaak is dat zij aan de CFO rapporteert?’ Op zoveel herkenning heeft de vragensteller meestal niet gerekend…
Dan trek ik graag de vergelijking met een regering: de CFO is de minister van Financiën, de CIO de minister van Economische Zaken. Deze laatste staat voor innovatie, economische slagkracht en het stimuleren van creativiteit. Het is een teken des tijds dat vrijwel iedereen spontaan de naam van de minister van Financiën, maar niet die van zijn collega op Economische Zaken weet op te hoesten. We praten wel over innovatie, maar creëren er niet de noodzakelijke voorwaarden voor. Daar waar een CIO rapporteert aan een CFO, dreigt heel snel hetzelfde te ontstaan: informatie en ICT worden afgerekend op hun kosten, niet op hun bijdrage aan (vernieuwing van) de business. Maar vanwaar toch die fixatie op rangen en standen? Het is bon ton om te stellen dat je in een heuse netwerkorganisatie werkt, maar wie rapporteert aan wie in een dergelijke organisatie? Het lijkt mij zoveel belangrijker dat de CIO gezag uitstraalt, naar eenieder met wie hij (of zij!) te maken krijgt, in plaats van op zijn macht te moeten vertrouwen. Een CIO staat voor informatieleiderschap en hedendaags leiderschap verhoudt zich slecht tot ‘command and control’-denken. Niet aan wie de CIO rapporteert, maar door wie hij daadwerkelijk gesteund wordt, is het relevante issue. Evenzeer wie hij steunt, met wie hij productief samenwerkt en voor wie hij ruimte creëert. Het lijkt mij hoog tijd om het amechtig vasthouden aan rapportagelijnen te vervangen door het denken in termen van ruimte scheppen. Welke ruimte krijgt de CIO en welke ruimte creëert hij in de organisatie om de rijkdom aan beschikbare en te exploreren informatie effectief te benutten? Het is goed hierbij te bedenken dat ruimte geen absolute vrijheid inhoudt, het is een begrip van geven en nemen. Ruimte geven en te grote vrijheid inperken zijn geen tegengestelde begrippen. Een goede CIO weet ruimte te genereren door er de grenzen van aan te geven.
Wie stelt mij bij een volgende gelegenheid nog eens een pertinente vraag?
prof. dr. ir. Rik Maes is emeritus professor aan de Universiteit van Amsterdam en ‘aanstichter’ van de Academy for Information & Management. E-mail: maestro@uva.nl.

Tag

Cio

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag