Belang van testen is nog nooit zo groot geweest

Belang van testen is nog nooit zo groot geweest
De impact van technologieproblemen is groot: de samenleving is volledig afhankelijk van technologie en valt die technologie uit, dan leidt de economie vele miljoenen schade. Om de problemen te beperken is een nieuwe manier van testen en kwaliteitszorg gewenst.
Met de uitval van het Vodafone-netwerk nog vers op het netvlies beraden veel organisaties zich op de vraag hoe ze hiervan kunnen leren. Of concreter en belangrijker nog: hoe kunnen technische storingen die zo’n grote impact hebben op onze samenleving worden voorkomen? We weten allemaal dat de uitval van het Vodafone-netwerk niet het enige incident is. Denk aan treinen die niet rijden vanwege een softwarefout van Prorail of ING-klanten die niet kunnen internetbankieren. Of wat te denken van mensen die zich verslapen omdat de software in de iPhone-wekker niet goed is aangepast?
Het hoeft geen betoog dat de impact van technologieproblemen groot is. De samenleving is inmiddels volledig afhankelijk van technologie, en valt die technologie uit, dan leidt de economie vele miljoenen schade.
Honderd procent juiste software?
Het antwoord op de vraag of we dergelijke problemen volledig kunnen uitsluiten is helaas: nee! Het is voorlopig niet mogelijk om honderd procent juiste software te ontwikkelen. Veel uitval kan echter voorkomen worden door de kwaliteit van software beter te testen en de gevonden fouten daadwerkelijk op te lossen. Dat lijkt een geweldige open deur. Maar de dagelijkse praktijk leert ons dat softwareprojecten nog te vaak worden gestuurd op tijd en geld, en niet op kwaliteit. Inmiddels weten we dat dit tot enorme imagoschade en grote kostenposten kan leiden.
Zoals gezegd kunnen helaas niet alle problemen uit software worden gehaald. Tegelijkertijd kunnen de belangrijkste problemen wel voorkomen worden. Nog steeds worden risico’s onjuist ingeschat. De potentiële ‘pijn’ wordt niet goed of onvoldoende bepaald. Een verbeterde risicoanalyse maakt de noodzaak voor meer kwaliteitsmaatregelen inzichtelijk. Gestructureerd testen heeft in het verleden al duidelijk bijgedragen aan de kwaliteit van software. Gegeven de toenemende afhankelijkheid en daarmee de verhoogde impact bij het uitvallen van technologie, moet de kwaliteitswaarde drastisch omhoog.
Nieuwe kijk op kwaliteitsmaatregelen en testen
Dat vraagt om een vernieuwde kijk op kwaliteitsmaatregelen en op testen. Een belangrijk aspect daarvan is dat direct bij het begin van een project veel aandacht aan de kwaliteit van software wordt besteed. Nu wordt doorgaans pas bij afronding van een project naar de kwaliteit van software gekeken. Dat maakt aanpassingen en verbeteringen erg kostbaar. Als alle betrokkenen vanaf het begin bezig zijn met de kwaliteit van de software, is aan het einde van het project minder tijd en geld nodig voor softwareverbeteringen. Zo’n verschuiving van aandacht vraagt om een intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Proactieve sturing op kwaliteit en risico’s vanaf de start van softwareprojecten zorgt voor grote besparingen achteraf. Onder meer omdat kwaliteit en het uitsluiten van risico’s onderdeel van de oplossing worden.
Bij een groot telecommunicatiebedrijf uit de Benelux hebben we aangetoond dat 1 euro extra besteding aan kwaliteit bij aanvang van een project tot 40 euro besparing oplevert bij afronding van het project. In traditionele industrieën als de medische sector, petrochemische industrie, auto- of vliegtuigindustrie weet men dit al veel langer. Daar wordt ‘testen vanaf het begin’ al veel langer toegepast. Gegeven de wereldwijde hoge productiviteit in deze traditionele industrieën horen we zelden over uitval. En als dat al gebeurt, is het direct wereldnieuws. Dit bevestigt dat deze sectoren erin slagen risico’s structureel tot een absoluut minimum te beperken. De kwaliteit is niet alleen hoog, ook het vertrouwen dat het werkt is groot.
Tot besluit
Laten we vanaf vandaag starten met doen wat aloude sectoren al veel langer doen! We hebben ten slotte genoeg van het uitvallen van technologie. Daarom is het belangrijker dan ooit dat we de nieuwe manier van testen en kwaliteitszorg toepassen. Temeer omdat kwaliteit geen geld kost. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het aantoonbaar mogelijk om met kwaliteit fors op kosten te besparen. Hoe cynisch dat ook klinkt, wij zijn blij dat mede door de uitval van het Vodafone-netwerk organisaties meer dan ooit bereid zijn hun kwaliteits- en testprocessen verder te verbeteren. Zodat we uiteindelijk onze samenleving nog beter laten functioneren.
Ewald Roodenrijs is consultant research & development testing bij Sogeti Nederland BV. E-mail: ewald.roodenrijs@sogeti.nl.

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag