De bal ligt bij u

 
De bal ligt bij u
Het nieuwe jaar is begonnen. Ik heb van veel collega’s de beste wensen gekregen en we hebben elkaar gefeliciteerd. Waarmee? De enorme toename van studenten voor onze ICT-opleidingen. In de regio Utrecht betreft de stijging gemiddeld 25 procent en voor sommige opleidingen (zoals Business & IT Management van de Hogeschool Utrecht) zelfs 45 procent! Deze stijging komt als geroepen, want als ik de ‘Grand coalition for digital jobs’ (in maart door de Europese Commissie gelanceerd) mag geloven, is er in Europa een groot tekort aan zowel IT’ers als medewerkers in andere disciplines met de juiste IT-vaardigheden. De kloof tussen vraag en aanbod heeft enorme gevolgen voor Europa. Het heeft een negatieve impact op onze concurrentiekracht en ons innovatievermogen. Europa dreigt steeds meer en steeds sneller af te zakken naar een achtergebleven werelddeel, zeker als we kijken naar Azië en Amerika.
De meeste van de studies die ik ken, bekijken het tekort vooral vanuit een ICT-perspectief en betrekken daarbij eventueel de managementrollen waarin enige kennis van ICT noodzakelijk wordt geacht. Maar het probleem is groter. Als ik binnen onze Hogeschool Utrecht kijk naar alle opleidingen – van verpleegkunde tot rechten, van informatica tot lerarenopleidingen, van marketing tot chemische technologie en van journalistiek tot bouwkunde –, valt mij op dat er nauwelijks iets of helemaal niets wordt gedaan aan het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. En dan bedoel ik niet dat alle studenten moeten kunnen programmeren, ik bedoel dat ze moeten begrijpen welke impact technologie – en ICT in het bijzonder – heeft op hun vakgebied. Artsen moeten in de nabije toekomst kunnen omgaan met patiënten die met uitgebreide informatie op basis van zelfdiagnose hun praktijk binnen komen. Leraren moeten begrijpen wat de mogelijkheden zijn van ICT bij het inrichten van hun lessen. Marketeers moeten de kansen van open data en big data begrijpen en ze kunnen gebruiken. Boekhouders moeten snappen dat IT een groot deel van hun werk overbodig kan maken. Enfin, u begrijpt waar ik naartoe wil.
Helaas moet ik constateren dat studenten in het hoger onderwijs niet de juiste basisvaardigheden meekrijgen. Dit is niet hun schuld. Het probleem ligt bij de opleidingen en docenten, die veelal te weinig verstand hebben van alle ontwikkelingen. En als ze die ontwikkelingen wel zien, dan hebben ze geen tijd om ze te verwerken in het onderwijs.
De enige oplossing is dat het bedrijfsleven de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt en samen met het onderwijs de uitdaging aangaat om dit probleem op te lossen. Dat moet verder gaan dan af en toe eens een gastcollege verzorgen. Er is een substantiële bijdrage nodig in de ontwikkeling van lesmateriaal en het bieden van stages en projecten, zodat studenten kunnen leren in de praktijk van alledag. De bal ligt niet bij de overheid. De bal ligt niet in Europa. De bal ligt bij u. Ik daag u uit!
Pascal Ravesteijn Ravestijn is lector Procesinnovatie & Informatiesystemen aan de Hogeschool Utrecht. E-mail: pascal.ravesteijn@hu.nl

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag