De informatiemanager als evenwichtskunstenaar

De informatiemanager als evenwichtskunstenaar
De grote en grillige veranderingen die zich in de maatschappij en de economie voltrekken, maken dat het volgen van ‘best practices’ voor de meeste organisaties een achterhaald fenomeen is. Wat heeft het voor zin om kennis uit het verleden toe te passen die is opgebouwd uit ervaringen opgedaan met het in stand houden van traditionele business- en IT-methoden? Om te overleven moeten organisaties snel kunnen reageren op situaties die zorgen voor onbalans. De informatiemanager speelt een belangrijke rol bij het herstellen van de balans.
Uit recent onderzoek1 blijkt dat het goed inrichten van informatiemanagement naast de bestaande IT-afdeling een succesvolle aanpak is om de vraagzijde van de business te professionaliseren en de communicatie tussen business en IT drastisch te verbeteren. Informatiemanagement neemt daarbij de plaats in van partner van de business.
Business en IT zijn het in het rapport eens over het feit dat ze beide grote behoefte hebben aan wendbaarheid. Dit betekent dat de informatiemanager niet alleen als expert zelf een beeld moet hebben van het pad naar de toekomst, maar er ook voor moet zorgen dat de gehele organisatie hetzelfde beeld deelt. Het bijeenbrengen van de verschillende perspectieven op de veranderingen die spelen in de omgeving en het gezamenlijk testen van hierop gebaseerde hypothesen wordt steeds belangrijker.
In haar masterthesis over scenarioplanning2 gaat Jolanta Wos hier nader op in. Enerzijds gaat het om ‘alliantievaardigheden dicht op het operationele proces’ om met behulp van vormen van open innovatie de wendbaarheid te vergroten. Alliantievaardigheden blijken in dit kader van strategisch belang voor een organisatie. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het besluitvormingsproces van een organisatie; in de loop van de jaren zijn deze processen almaar complexer geworden en zijn er steeds meer stakeholders bij betrokken geraakt. De mate waarin een organisatie erin slaagt haar besluitvormingsproces te vereenvoudigen en dicht op het operationele proces te organiseren lijkt bepalend voor de wendbaarheid en daarmee voor het concurrentievermogen van een organisatie.
Sinds 2011 bestaat het Lemniscaatmodel. Dit model beschrijft het cyclische proces van de ontwikkeling die een organisatie doormaakt wanneer deze uit evenwicht raakt als gevolg van interne of externe ontwikkelingen. Een organisatie raakt in crisis wanneer ze niet weet wat ze wil en kan. Om uit zo’n chaos te raken is wendbaarheid van groot belang. Een organisatie moet zich realiseren dat er sprake is van een crisis en vervolgens verschillende scenario’s testen die de organisatie kunnen helpen vaste grond onder de voeten te creëren. De informatiemanager (of wellicht beter nog de informatieprofessional 3.0) speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de organisatie naar een nieuw evenwicht. Vanuit zijn rol als ‘spin in het web’ kan hij enerzijds redeneren vanuit de interne behoefte, bestaande kerncompetenties en mogelijkheden die de organisatie heeft; anderzijds kan hij kijken naar de mogelijkheden die de huidige technologie biedt en daar de informatievoorziening op baseren. Wanneer gezocht wordt naar een nieuw evenwicht om business en IT op elkaar af te stemmen, is het belangrijk te realiseren dat een organisatie nooit in een situatie van blijvende zekerheid komt. Chaos ligt altijd op de loer.
Tanja Goense
Goense is consultant bij Quint Wellington Redwood, een adviesbureau dat zich richt op het grensvlak van organisatie en IT. E-mail: t.goense@quintgroup.com.

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag