De signatuur van de informatieprofessional 3.0

De signatuur van de informatieprofessional 3.0
In zijn introductie over IT-skills had Rik Maes het over automatiseerder 1.0, informatiseerder 2.0 en informatieprofessional 3.0 (zie Informatie van oktober). Voor mij is er dan een directe associatie met het begrip ‘signatuur’. Voor andere beroepen is dit begrip wellicht wat gemakkelijker te plaatsen dan in ons ICT-domein. Gaat het om het ontwerpen van gebouwen, dan begrijp je meteen dat een architect als Rem Koolhaas een heel andere signatuur heeft dan een architect als Dana Ponec. Maar ik denk dat er bij het begrip ‘informatieprofessional 3.0’ ook sprake moet zijn van een herkenbare signatuur. In een sessie van het programma ‘Leren van Diversiteit’, verzorgd door Rik Maes en zijn Academy for Information & Management (AI&M), raakte een groep informatieprofessionals in een geanimeerde discussie over het al dan niet moeten hebben van een ‘signatuur’.
De inleider van het onderwerp, de architect Dana Ponec, had helder gemaakt dat in haar wereld de persoonlijke signatuur een onderwerp is dat in toenemende mate opgang doet. Je persoonlijke signatuur als professional is voor een opdrachtgever relevant om te kunnen inschatten of jij het beoogde resultaat kunt realiseren. Het nieuwe thema van het Ngi richt zich op IT-skills. Invulling geven aan de daarbij beoogde informatieprofessional 3.0 hebben we gekoppeld aan een combinatie van hard skills en soft skills. Het hebben van hard skills is maar in weinig gevallen een onderscheidend kenmerk. Die soft skills kunnen je wel een onderscheidend vermogen geven. En dan heb je het over je signatuur.
Door je signatuur herkenbaar te maken voor je omgeving, is het voor die omgeving gemakkelijker om in te schatten of jij de juiste persoon bent voor een bepaalde uidaging. Je signatuur herkenbaar maken betekent wel dat je je er bewust van moet zijn en over zelfkennis moet beschikken. Daarmee is het begrip signatuur te koppelen aan authenticiteit. Je bent dan bijvoorbeeld in staat transparant te zijn over wat je eigen belang is in een bepaald proces, zodat anderen kunnen inschatten of en hoe dat bijdraagt aan een optimaal resultaat. Je hebt daarvoor zelfvertrouwen nodig om dat eigen belang en je persoonlijke signatuur kenbaar te maken. En in de samenwerking met anderen houdt het in dat anderen serieus nemen in hun signatuur iets anders is dan anderen altijd hun zin geven.
Erik de Vries en Joeri van den Steenhoven gingen in hun artikel ‘Informatieprofessional als strategische businesspartner’ ( Informatie , oktober 2012) in op de zoektocht naar het type vaardigheden dat we onder de knie moet krijgen. Welke dat precies zijn, is onderwerp van een zoektocht die we als beroepsgroep zelf moeten ondernemen. Wat mij betreft gaat het daarbij dan ook om de signatuur van de informatieprofessional 3.0.
Klaas Brongers is voorzitter Ngi

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag