De toekomst van de ICT-professional

De toekomst van de ICT-professional
Is de ICT-professional van 2020 een businessanalist met kennis en ervaring? Een architect die richting geeft? Een gecertificeerde projectmanager? Hoe je het ook wendt of keert, er is werk aan de winkel.
Robert Bierwolf
Al lange tijd bestaat het beeld dat alle (IT-) projecten altijd te lang duren, te veel kosten en niet opleveren wat gewenst is. En inderdaad, het valt niet te ontkennen dat er nu en dan iets tussen wal en schip belandt, waardoor de beeldvorming blijft bestaan. Michael Bloch1 heeft onlangs onderzocht dat er nog steeds 45 procent budget ‘overrun’ is, 7 procent ‘schedule overrun’ en dat er 56 procent minder waarde wordt gecreëerd dan gepland.
De mens
In de loop der jaren zijn diverse methoden en technieken bedacht om projecten beter te kunnen beheren: van Total Quality Management (TQM) en ‘Plan Do Check Act’-cycli uit de tijd van Demming tot de geëvolueerde versie van de eerste SEI’s Capability Maturity Model, vandaag de dag het CMMi. Ook kwam er tooling zoals Functie Punt Analyse en Quantitative Software Measurement (QSM) om a priori vast te stellen hoeveel overrun zou ontstaan en hoeveel fouten meegeleverd worden. De factor die we echter niet mogen vergeten, is de mens met zijn leer- of ervaringscurve. Of beter geformuleerd: de kwalificaties waaraan de professionals moeten voldoen. Is hij de businessanalist die zowel de kennis en ervaring heeft om het eigenlijke businessprobleem in de juiste bewoordingen en context te brengen? De architect die uiteindelijk richting moet geven aan een op lange termijn houdbare en wenselijke oplossing? Of gaat het om een ‘tick in the box’-Prince 2-gecertificeerde projectmanager? Persoonlijk denk ik, om de woorden van Frederick P. Brooks uit de klassieker Mythical Man-Month te hergebruiken: ‘There is no silver bullet’. Om op dat laatste door te gaan; ik kreeg van een klantenorganisatie zonder enige visie op projectmanagement de volgende vraag: “Jij weet veel van projectmanagement. Moeten wij een Prince 2-projectmanager inhuren of een IPMA-of PMP-gecertificeerde projectmanager met PMBOK-achtergrond?” Mijn antwoord: “Als je niet weet wat je ermee wilt bereiken, doet het er niet toe. Ook de best gekwalificeerde professional zal niet succesvol zijn als het doel niet helder is.” De oplettende lezer herkent de vrije vertaling van Lewis uitspraak ‘If you do not know where you are going, any road will do’, die we kennen uit Alice in Wonderland . Nu dan de stap naar nog meer certificering?
Standaardisatie
Op Europees niveau wordt gewerkt aan het zogenoemd European e-Competence Framework 2.0 (eCF). Tijdens het World Computer Congress 2012 in Amsterdam werd tijdens een van de sessies de stand van zaken gepresenteerd rondom de professionalisering van het ICT-vak en van dit eCF. Dit model hanteert een gedifferentieerde meetlat om het niveau van professionalisme te bepalen. Op Europees niveau is herkend en erkend dat er een noodzaak is om binnen de EU te zorgen voor verdergaande standaardisatie rondom certificering, zodat de markt inderdaad beter voor de Europese professionals beschikbaar komt en zij die markt beter kunnen bedienen. Dat dit wereldwijde aandacht heeft, moge blijken uit het feit dat de twee grote beroepsorganisaties ACM en IEEE Computer Society participeren in de totstandkoming van de verdere professionalisering van het beroep en van dit framework. In Nederland wordt het eCF opgepakt door het Ngi, dat in het verleden een standaardwerk over functies in de informatica opstelde. Standaardisatie staat echter op gespannen voet met de marktvraag. Die vraag is zo hoog dat de noodzaak tot standaardisatie schijnbaar minder urgent is. Een lichtpuntje in de continue stroom van slecht economisch nieuws is dat er een markt is en een grote vraag. Dit werd bevestigd door cijfers tijdens presentaties bij het World Computer Congress: 6,7 miljoen mensen (zijnde 3.1 procent van de werkenden) werkten in 2011 in de ICT. De groeifactor (compound aggregate growth rate) in de periode 2000-2010 was 3 procent. De vraag in 2012 omvatte 270.000 openstaande vacatures, met een voorspelling van 7,8 miljoen in 2020. Hoe je het ook wendt of keert, er is werk aan de winkel. Door de grote vraag vanuit de markt zijn er wellicht voldoende redenen om minder aandacht te besteden aan de standaardisering en certificering zoals gedacht in het eCF. Misschien is hier een herhaling van zetten gaande, die we eerder zagen toen ISO 9000 kwaliteitsmanagement voet aan de grond kreeg. Wie zei ook alweer ‘Alles is cyclisch’? Herhaalt de geschiedenis zich inderdaad?
 
Robert Bierwolf is principal consultant voor Qolor en bestuurder bij diverse beroepsorganisaties zoals het Ngi, IEEE (Technology Management Council Benelux), IT-United en tevens lid van ACM, INCOSE en IPMA. Ook is hij actief in verschillende werkgroepen. E-mail: robert.bierwolf@xs4all.nl
 
Referentie
(1) “Delivering large-scale IT project on time, on budget and on value”, Michael Bloch, Sven Blumberg, Jurgen Laartz, McKinsey Quartely Editorial, oktober 2012.

Tag

eCF

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag