Hoe staat het met ons IT-onderwijs?

Hoe staat het met ons IT-onderwijs?
IT-onderwijs staat centraal in dit themanummer. Hoe staat het met ons onderwijs? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Welke bestaande ontwikkelingen zijn nu stabiel en van hoge kwaliteit?
Op deze vragen geven Jan Truijens en Jan Hellings antwoord als zij vertellen over het onderwijs in de digitale architectuur. Truijens vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hellings vanuit de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Een verhaal van enthousiaste docenten die invulling geven aan het ICT-speelveld, waarin de digitale architectuur slechts één van de spelers is. Maar wat voor een! Discussie over systemen wordt niet uit de weg gegaan, maar ook niet beslecht. Want daar gaat het niet om.
Karel Lemmen en Koos Baas hebben vanuit de Open Universiteit in 2008 het initiatief genomen om met vier hbo-opleidingen (Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen en de Hanzehogeschool Groningen) gezamenlijk een nieuwe vorm van deeltijdonderwijs te ontwikkelen. Deeltijd onderwijs open voor iedereen die denkt de opleiding aan te kunnen. Dit als antwoord op de groeiende behoefte van hbo-geschoolde ICT-medewerkers.
Theo en Hans Mulder geven samen met Dirk van der Mark hun kijk op het IT-onderwijs vanuit de particuliere opleidingen. Hoe succesvol is het onderwijs? Vorig jaar gaven zij in Informatie al een indruk. Nu laten ze zien hoe de aansluiting met het veld wordt geborgd. Dat brengt u als vanzelf bij het vierde artikel, dat ingaat op de vraag of de aansluiting tussen onderwijs en beroepenveld een probleem is. De IT-sector krijgt te maken met knelpunten tussen vraag en aanbod van goed opgeleide professionals. Eind december 2011 publiceerde het Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt (ROA) toekomstscenario’s over de Nederlandse arbeidsmarkt in het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016’. De analyse van het ROA is gebaseerd op prognoses die uitgaan van zware tijden. Maar de ICT-sector doet het relatief goed. Met name de softwaresector, waar de vraag naar specialisten nog altijd hoog is, kent een sterke groei. Hans Frederik stelt de vraag: Voor wie is de IT-arbeidsmarkt een probleem? Het bedrijfsleven voorziet tenslotte al 25 jaar adequaat in de behoefte aan IT’ers. Waarom dan al die publiciteit?
Meeting the future
Als Nederland bij de ICT-top van de wereld wil horen, dan staat kwaliteit van het ICT-onderwijs op alle niveaus centraal. Het tweejaarlijkse Nationaal Informatica Onderwijs Congres (NIOC) vindt in 2013 plaats in Arnhem op donderdag 4 en vrijdag 5 april. Het is een congres voor iedereen die actief is in ICT, informatica en het multimediale. Wat zijn blijvende vernieuwingen? Wat zijn trends? Welke ontwikkelingen in ICT en nieuwe toepassingen van multimedia veranderen het onderwijs structureel? Hoe passen bedrijven die nieuwe mogelijkheden toe? En wat kan of moet het ICT/media-onderwijs daarmee? Tot ziens op het NIOC.
Gastredacteur van dit thema is Hans Frederik, hans.a.frederik@gmail.com

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag