Internet of Things biedt kansen voor IT-bedrijven

Internet of Things biedt kansen voor IT-bedrijven
‘Internet of Things’, ‘ambient computing’ en ‘machine2machine communication’: deze begrippen staan voor de tientallen miljarden objecten die binnenkort via internet met elkaar verbonden zijn. De enorme hoeveelheid data die dat oplevert, biedt kansen voor IT-bedrijven. Zij kunnen door slim combineren en analyseren toegevoegde waarde bieden.
Binnen vijf jaar is de doorbraak een feit. Tientallen miljarden objecten zijn dan met elkaar verbonden via internet: van de auto tot straatlantaarns en van de koelkast tot de deuren en ramen in huis. De doorbraak gaat echter geleidelijk. Steeds meer elementen komen erbij, waardoor de functionaliteit van het geheel ongemerkt toeneemt. Net zoals het internet zelf langzaam groeide tot een onmisbaar communicatiemiddel en een informatiebron van onschatbare waarde. Al die tientallen miljarden objecten verzamelen straks onvoorstelbare hoeveelheden gegevens. Daar zit de uitdaging voor het bedrijfsleven. Die gegevens op zich zeggen namelijk niets en krijgen hun waarde pas in de context waarin ze zijn verzameld. Dat vraagt allereerst om nieuwe vormen van opslag, want een grote centrale database schiet tekort. Maar belangrijker nog: het vraagt om nieuwe analysetechnologie waarmee de gegevens door slim combineren een grote toegevoegde waarde opleveren. Die uitkomsten dienen weer als basis voor nieuwe diensten.
Waar zitten de kansen?
Consumentenelektronica en huisautomatisering
Onze huizen lopen ver achter bij de auto: elektrisch bedienbare ramen, centrale portiervergrendeling en regensensoren. Waarom bestaat er geen centrale huisdeurvergrendeling of een app waarmee je op afstand kan zien of de ramen dicht zijn en de oven uit? Waarom gaat de verwarming of airco niet uit als de tuindeur openstaat? De auto kan een rolmodel zijn voor wat er gaat gebeuren. Voor wie wil experimenteren zijn er al verschillende systemen in de handel. Bijvoorbeeld kanten-klare slimme opzetstopcontacten die gegevens verzamelen over het stroomverbruik van aangesloten apparatuur en deze naar een centrale applicatie sturen. De stopcontacten maken het mogelijk op afstand de spanning aan of uit te zetten. Wie meer van knutselen houdt, kan met een Arduinomicrocontroller (arduino.cc) en bijbehorende-opensourcesoftware development kit al voor 30 euro zijn eigen bijdrage aan het Internet of Things maken.
Smart-energyoplossingen
Bedrijven en consumenten zijn niet langer alleen gebruikers van energie, maar zullen de komende jaren steeds vaker zelf energie produceren. Daarmee ontstaat bij de energiemaatschappijen
de behoefte een beter inzicht te krijgen in deze dynamische omgeving en aan mogelijkheden om sturend op te treden waar mogelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld de prijs van elektriciteit dynamisch maken, en afhankelijk van de situatie van vraag en aanbod op elk gegeven moment. Slimme schakelaars kunnen daar weer op inspelen door bijvoorbeeld de wasmachine of de boiler aan te zetten in perioden dat de stroom goedkoop is.
Bedrijfsgebouwen
In deze markt is veel besparing te bereiken in energie- en apparatenbeheer en in de beveiliging. De bedrijvenmarkt is echter lastig, zo is gebleken, vanwege de belangrijke rol die installatiebedrijven spelen en de voorzichtigheid van organisaties met betrekking tot de robuustheid van beveiliging. Dezelfde trend voltrok zich bij de introductie van wifi. Installatiebedrijven verdienen veel meer aan het trekken van kabels dan aan draadloze technologie. Bovendien ligt de zorg voor energie vaak bij het facilitair management, dat gewend is zich eens in de paar jaar in te zetten om een voordelig contract met de leverancier af te sluiten en verder niet intensief met energiemanagement bezig is. Het bedrijfsleven gaat uiteindelijk overstag door de trend in de consumentenmarkt in combinatie met de druk maatschappelijk verantwoord te ondernemen, bijvoorbeeld door de CO -uitstoot 2 terug te dringen.
Gezondheidszorg
De vergrijzing, die pas over tien tot vijftien jaar haar hoogtepunt bereikt, en de sterke stijging van zorgkosten door innovaties op medisch gebied dwingen de maatschappij tot andere vormen van zorgverlening. Mensen zo lang mogelijk zelfstandig houden kan een enorme besparing opleveren, die gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven. Nieuwe technologie in huis en op het lichaam in combinatie met efficiëntere inzet van zorgverlening kan daarin bijdragen. Een zorginstelling in Den Haag heeft bijvoorbeeld het bekende alarmtouwtje op het toilet vervangen door een kastje dat de bewoners altijd bij zich hebben. Zij kunnen daarmee hulp oproepen. De verzorgers zien door de plaatsbepaling van het kastje waar de hulp nodig is. Zo kunnen zij direct worden ingezet in plaats van standaard controlerondjes te lopen.
Logistiek
In het vervoer en transport is het Internet of Things waarschijnlijk het verst doorgedrongen. Goederen (kleding, boeken) zijn al voorzien van RFID-chips waarmee het logistieke proces grotendeels geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Sensoren in de lading bewaken de temperatuur onderweg wanneer dat van belang is. Maar de logistiek biedt ook nog veel kansen, bijvoorbeeld in het optimaliseren van beladingsschema’s.
Wie is de spin?
Energiebedrijven positioneren zich goed. Met de aanleg van smartgrids creëren zij een infrastructuur. Zij mengen zich ook het duidelijkst in de consumentenmarkt, zoals Nuon en Essent met ieder hun eigen slimme via internet bedienbare thermostaat. Maar ook de kabelexploitanten maken een goede kans. In de Verenigde Staten
bijvoorbeeld vervangt ComCast – een van de belangrijkste kabelaars – de komende jaren bij miljoenen klanten de settopbox door een hd-versie. Elk van die kastjes heeft een ZigBee-communicatiechip die van de settopbox een ideale gateway maakt tussen een ZigBee-sensornetwerk, het lokale wifinetwerk en het internet. Dat staat straks al bij iedereen in huis. Maar wellicht staan er ook helemaal onafhankelijke dienstverleners op.
Wat zijn de hobbels in de weg?
Standaardisatie
Veel van de nu beschikbare technologie is ontwikkeld in een gesloten, bedrijfseigen omgeving. Nu de massale toepassing net achter de horizon ligt, zijn er wel standaarden. Die zijn echter nog niet algemeen geaccepteerd of voldoen niet in alle situaties.
IPv6
IPv6heeftdeafgelopenjarenwelveelaandacht gekregen, maar de aanpassingen door bedrijven en dienstverleners – die nodig zijn voor een brede toepassing van het nieuwe internetprotocol – zijn veelalnognietgemaakt.IPv6isnodigvoorde uitbreidingvanhetaantalIP-adressenenhetmak kelijk kunnen benaderen van individuele objecten.
Prijs
De kosten voor de hardware dalen door een toenemende vraag en komen langzaam in de buurt van het niveau dat een massale toepassing in consumentenapparatuur mogelijk maakt.
Gebruiksgemak
Voor een brede toepassing van het Internet of Things moet de apparatuur niet alleen voordelig zijn maar ook zeer makkelijk in aanleg en gebruik. Daar schort het nog wel aan.
Beveiliging en privacy
Voordat mensen informatie willen delen via netwerken waar ze geen directe controle over hebben, willen ze eerst de zekerheid dat hun veiligheid en hun privacy zijn gewaarborgd. Zeker in Nederland is dat een heikel punt, zoals bleek bij de initiatieven van voormalig minister van Economische Zaken Van der Hoeven. Haar plan om het gebruik van smartmeters versneld in te voeren leed drie jaar geleden schipbreuk op grote maatschappelijke weerstand.
Wie zijn de concurrenten?
De ontwikkeling in de Verenigde Staten gaat heel snel. De noodzaak om met smartnets de energievoorziening betrouwbaarder en goedkoper te maken, is daar heel groot. De overheid investeert er veel in. Bovendien houden de Amerikanen van techniek, net als de Japanners, bij wie de ontwikkeling ook in hoog tempo gaat. China en India pakken de draad nu op en hebben het voordeel van een enorm schaalvoordeel vanwege de grote markt. De bevolking krijgt het financieel steeds beter en is op zoek naar vernieuwing. Er is daar sprake van een Greenfieldsituatie, waardoor de ontwikkeling heel snel kan gaan. Taiwan en ZuidKorea volgen op de voet vanwege hun liefde voor gadgets. Europa volgt pas later, te beginnen in het Verenigd Koninkrijk, daarna Duitsland en Frankrijk. Wil de Nederlandse IT-sector een rol spelen, dan moet hij zijn blik dus op die landen richten, anders worden de kansen zomaar door anderen benut.
 
KADER: Waarom nu?
• Snelle groei smartphonebezit met daarop apps die als afstandsbediening werken.
• Massale toepassing van RFID-chips.
• Snelle opkomst van slimme energienetten door behoefte aan kostenbesparing en efficiënter gebruik.
• Beschikbaarheid en toepassing van zuiniger sensor-netwerktechnologie (ZigBee en Bluetooth) en betere accu’s.
• IPv6, elk object kan makkelijk een eigen IP-adres krijgen.
• Behoefte aan slimme domotica (huisautomatisering), in de eerste plaats voor betere en efficiëntere thuiszorg.
 
 
Thijs Doorenbosch is redacteur van Automatisering Gids E-mail: t.doorenbosch@sdu.nl.
 
Dit artikel is onder meer gebaseerd op de expertise en ervaring van pioniers met het Internet of Things:
• CeesLinks, CEO van Green Peak Technologies, bestuurslid van de ZigBee Alliance en mede-uitvinder van wifi;
• Ben van Lier, account director governement bij Centric en spreker en blogger over onderwerpen rond organisatie en technologie;
• Rob van Kranenburg, oprichter van Council, discussie platform over het Internet of Things, en adviseur van de Europese Commissie op dit onderwerp;
• Jeroen van Meel, business developer bij Imtech ICT CS en specialist op energie, smart grids en smart buildings;
• onderzoekers van Ericsson, Ernst&Young, NEC, NXP en Philips.

Tag

Onderwerp

IoT


Niet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag