Wat en waarom standaard?

Wat en waarom standaard?
Een standaard zorgt ervoor dat eenieder op een uniforme en eenduidige wijze kan werken, zodat de werkzaamheden controleerbaar, verifieerbaar en vooral ook uitwisselbaar zijn. Een veelgebruikte standaard binnen de informatietechnologie is de referentiearchitectuur.
Arjan van Dijk
Een referentiearchitectuur heeft als doel de afzonderlijke initiatieven voor architectuurontwikkeling zo te stroomlijnen en ondersteunen dat de afzonderlijke initiatieven meer resultaat en effect bereiken. Het beoogt een instrument te zijn dat behulpzaam is bij het ontwikkelen van een bedrijfseigen architectuur. De manier waarop een referentiearchitectuur bijdraagt aan meer effectieve en uniforme bedrijfsprocessen is door te zorgen voor uniformering, kennisdeling en sturing van de markt. Het maken van architectuurafspraken is een essentiële randvoorwaarde voor de totstandkoming van betere dienstverlening door de overheid.
Het raamwerk voor deze afspraken is vastgelegd in de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). De veelheid aan afspraken – over het gecombineerd leveren van diensten, het koppelen van bedrijfsprocessen, methoden van gegevensuitwisseling tot en met infrastructuureisen – wordt binnen deze NORA-referentiearchitectuur in een negenvlaksmodel gestructureerd. Via een verzameling ‘inrichtingsprincipes’ geeft NORA 2.0 invulling aan deze afspraken voor een goed functionerende e-overheid.
Naast de NORA zijn er meer referentiearchitecturen, zoals CORA (COrporatie Referentie Architectuur), GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur), MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst), Petra (Provinciale Enterprise Referentie Architectuur), Wilma (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur) en ROSA (Referentiearchitectuur Onderwijs). Architecten zijn dus niet alleen nodig om huizen te bouwen, ze zijn ook steeds harder nodig om organisaties te bouwen. Want ook organisaties zijn complex. Er dient een goede balans en samenhang te zijn tussen de producten- en dienstenportfolio, de bedrijfsprocessen waaruit deze voortkomen, de inzet van applicaties en het op orde houden van vele soorten gegevens en documenten en ten slotte de sturing (governance) van dit alles. Ook organisaties dienen ‘onder architectuur’ ge- en verbouwd te worden. In steeds meer organisaties kan men dan ook bedrijfs- en informatiearchitecten aantreffen.
Bedrijven kunnen een referentiearchitectuur gebruiken om hun bedrijfsvoering en informatievoorziening in te richten en te verbeteren. Het biedt bedrijven een referentiekader en hiermee kan het gebruikt worden voor het beschrijven en implementeren van hun bedrijfsinrichting (inclusief informatievoorziening ). De referentiearchitectuur biedt hierbij structuur, die handig is als veranderingen in het productaanbod nodig zijn, de sturing op de efficiency van processen moet worden ingericht, de inzet van IT geoptimaliseerd, et cetera. Een referentiearchitectuur biedt ook besturingsinstrumenten op tactisch en operationeel niveau (bijvoorbeeld informatieplanning, zaakgericht werken en kengetallen). Het gebruiken van een referentiearchitectuur binnen een bedrijf draagt bij aan het ‘uitlijnen’ van de organisatie op de strategische richting, het omgaan met veranderingen en de inzet van IT hierbij (business-IT-alignment)
 
Arjan van Dijk RI CMC is manager IT bij woningcorporatie Stadgenoot (www.stadgenoot.nl) en gastredacteur van dit nummer.
E-mail: arjanvandijk.CMC@gmail.com

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag