Bedrijven hebben agile onvoldoende onder controle

Alige is de nieuwe norm. Maar bijna de helft van de van de bedrijven die projecten agile aanpakken, mist daarbij het gevoel van controle. Audit- en adviesbedrijf KPMG wijst op de gevaren van de agile-trend. 

Bedrijven in Nederland en België stappen in toenemende mate over op agile projectmanagement, waarbij projecten gedurende de uitvoering voortdurend worden bijgestuurd om maximaal resultaat te kunnen realiseren. De ondernemingen hebben echter veel moeite om voldoende controle te houden op de projecten. Dat concludeert KPMG uit een analyse van de gang van zaken bij 62 organisaties in Nederland en België.
Bijna 75% van de bedrijven in Nederland en België op dit moment gebruikt maakt van ‘agile’, stelt KPMG. Van die ondernemingen geeft 60% aan dat agile projectmanagement dé manier is om flexibeler te kunnen opereren en voortdurend in staat te zijn in te spelen op veranderingen. Drie van de vier onderzochte bedrijven verwachten dan ook dat ‘agile’ de komende jaren de nieuwe norm zal zijn voor het doorvoeren van verandering. Toch zal de traditionele, fasegerichte watervalbenadering niet direct verdwijnen. Van de onderzochte bedrijven gaat 85% ervan uit dat de komende jaren sprake zal zijn van een ‘hybride’ situatie waarbij beide benaderingen door elkaar heen zullen worden gebruikt.

Agile is de nieuwe norm
“Nu de omgeving waarin bedrijven moeten opereren continue verandert en klanten steeds veeleisender worden, groeit bij veel ondernemingen de behoefte om flexibeler met projectmanagement te kunnen omgaan”, zegt Joost Groosman, partner bij KPMG Management Consulting. Groosman: “Veel bedrijven vinden dat agile in tijden van onzekerheid en veranderende omstandigheden meer soelaas biedt dan de traditionele benaderingen die veelal gestoeld zijn op de watervalmethode. Bij deze aanpak wordt bij aanvang van het project de uiteindelijke doelstelling geformuleerd en worden gedurende de uitvoering een aantal vaste fasen doorlopen.”

Geen speeltje van de IT-functie
“Effectief project- en programmamanagement is essentieel om de strategische doelstellingen te realiseren”, zegt Groosman. Groosman: “Zeker in de relatief volatiele omgeving waarin bedrijven tegenwoordig opereren. De afgelopen jaren heeft een groot aantal ondernemingen dan ook agile geïntroduceerd, omdat deze benadering het succes van projecten aanzienlijk kan vergroten. Maar de implementatie is niet altijd gemakkelijk. Drie van de vier ondernemingen zien de mate van volwassenheid van de onderneming als het grootste obstakel voor de adoptie van agile. Hoewel de IT-functie ooit aan de wieg stond, is het voor een succesvolle toepassing noodzakelijk dat ook de andere functies binnen de organisatie van het begin tot het eind actief meedraaien.”

Lastig om controle los te laten
Groosman: “Agile vereist een totaal andere houding van het management dan de traditionele benadering van projecten. Het vertrouwen hebben dat het zelfsturende agile-team het project onder controle heeft, vormt het belangrijkste kenmerk. Voor veel volwassen ondernemingen is deze onzekerheid lastig. Zeker voor het management dat vaak op zoek gaat naar extra controlemechanismen. De kunst is echter om op het juiste moment voldoende afstand te durven nemen. Dat betekent dat bedrijven een aantal van de traditionele KPI’s vaarwel moeten zeggen en moeten leren om zich te concentreren op volstrekt andere indicatoren. Indicatoren die meer gericht zijn op de uiteindelijke waarde van het resultaat, op de teamprestatie en de dynamiek waarin het project met succes is voltooid.” 

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag