De nerd is back in town

 
De nerd is back in town
Ik ben benieuwd of Moore destijds in 1965 kon overzien wat de impact van zijn Wet van Moore zou zijn. Volgens de wet neemt de rekencapaciteit van chips exponentieel toe, terwijl chips zelf steeds kleiner worden. Dat betekent dat de mogelijkheden en toepassingen van ICT in enorm tempo toenemen. De wet verklaart veel technologische, en daarmee sociale en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia. De snelheid van technologische ontwikkelingen is nog nooit zo groot geweest en dat plaatst ons voor nieuwe dilemma’s in onze samenleving. Waar vroeger samenlevingen tijd hadden om nieuwe technologische ontwikkelingen te absorberen, en dus de transitie konden doen van het oude naar het nieuwe, is die tijd er nu nauwelijks.
Interessant is de discussie rondom robotica of smart industries. Tegenstanders stellen dat verdere automatisering per definitie leidt tot grotere werkeloosheid en dus een teruggang in welvaart. Voorstanders stellen juist dat robotica zal leiden tot verdere optimalisatie van werkprocessen, dus nieuwe kansen en ontwikkelingen en daarom groei in banen en welvaart. Beide zijn juist in mijn optiek. Simpel om dat we dit eerder hebben gezien. De teloorgang van de textielindustrie, het verdwijnen van een groot deel van de maakindustrie en het sluiten van de mijnen: alle gedreven door technologische ontwikkelingen. En allen hebben zowel groei als krimp in specifieke delen van de arbeidsmarkt als effect gehad. Hoe korter echter de transitietijd, hoe groter de schokken zullen zijn. Vergelijk het met twee aardplaten: hoe groter de versnelling van de één ten opzichte van de andere, hoe groter het aardbevingsrisico.
In de adviesaanvraag richting de SER over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs stelt minister Bussemaker dat aandacht wordt gevraagd voor “de rol van het hoger onderwijs in de 21ste-eeuwse arbeidsmarkt, waarin polarisatie toeneemt en de vraag naar nieuwe vaardigheden, innovatiekracht en een leven lang leren groter wordt”. Een terechte vraag, omdat bij snel op elkaar volgende technologische ontwikkelingen een leven lang leren noodzakelijk is om bij te blijven op de arbeidsmarkt. Maar dat alleen is niet voldoende. We moeten ook een fundament leggen in het lager en voortgezet onderwijs met echte kennis van technologie bij onze leerlingen.
Technologie maakt ons leven makkelijker en simpeler, maar de toepassing van diezelfde technologie wordt enkel maar complexer. Dit omdat de Wet van Moore leidt tot meer data, systemen, interfaces, afhankelijkheden en dus ook meer risico’s, zowel technologisch als maatschappelijk. En dit gecombineerd met nieuwe toepassingen die snel op elkaar volgen, leidt tot een vraag naar mensen die weten waar het over gaat. Specialisten dus en geen generalisten. De nerd kan alvast in zijn handen wrijven.
Jeroen Versteeg
CEO Application Services Benelux bij Capgemini. Versteeg is tevens portefeuillehouder Arbeidsmarkt & Onderwijs binnen het bestuur van Nederland ICT
 

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag