e-CF als sleutel naar een flexibele IT-arbeidsmarkt

e-CF als sleutel naar een flexibele IT-arbeidsmarkt
IT is doorgedrongen tot in de haarvaten van de maatschappij. Elke organisatie, elk huis en elk individu is aan alle kanten omgeven door IT. Bankieren doen we via internet, we kijken televisie via allerlei devices en on demand en het aantal diensten dat als een simpele app wordt aangeboden stijgt explosief. Zelfs werk is niet meer plaatsgebonden: ‘mobiele werkers’ kunnen op steeds meer flexplekken tegen een geringe vergoeding inloggen om een paar uur online actief te zijn.
Onder invloed van die ontwikkelingen maakt de maatschappij momenteel een efficiëntiesprong, die wel wordt vergeleken met de Industriële Revolutie: bestaande structuren verdwijnen, bedrijfsmodellen veranderen en er ontstaat een nieuwe, digitale economie, vol nieuwe mogelijkheden en kansen. Om concurrerend te blijven kan Europa niet anders dan investeren in deze nieuwe economie. En als we optimaal gebruik willen maken van de kansen die de digitale economie biedt, dan zullen we eerst en vooral over de vaardigheden moeten beschikken om er mee om te kunnen gaan.
De kernvaardigheden voor IT’ers zijn nu vastgelegd in het e-Competence Framework – kortweg het e-CF. In dit door de Europese Commissie opgestelde document is per kennisgebied beschreven welke vaardigheden en competenties bij welke IT-rol horen. Belangrijk? Meer dan u denkt. Want overal, niet alleen in Nederland, dreigt een enorm tekort aan mensen met de juiste IT-skills. In Europa hebben we het over 800.000 onvervulbare ICT-vacatures in 2015, terwijl de werkloosheid, zeker onder jongeren, nog steeds torenhoog is. Onacceptabel! De vraag naar ICT-professionals stijgt de komende jaren, niet enkel in de ICT-sector, maar in alle sectoren van de economie. Bedrijven krijgen het daarmee moeilijker om mensen met professionele vaardigheden te identificeren en optimaal in te zetten. Daarom moeten we nu handelen. Ik heb samen met anderen de ‘Grand Coalition for Skills en Jobs’ opgericht, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen om het tekort aan ICT-professionals aan te pakken, door concrete acties als het aanbieden van gerichte training, coding events, bewustwordingsacties, en het creëren en vullen van banen. Dit werpt zijn vruchten af, maar er is nog werk te doen. Precies daar biedt ook het e-CF uitkomst. Het is een referentiekader met beroepsprofielen die herkenbaar zijn in de hele EU. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om individuele vaardigheden langs een universele meetlat te leggen. Zo weten professionals waarin ze zich kunnen bijscholen, en kunnen ze eenvoudig aan toekomstige werkgevers in heel de EU laten zien wat ze waard zijn. Daar zijn al veel voorbeelden van: zo vinden IT’ers uit Spanje werk in Duitsland en in IJsland zijn steeds meer Portugese IT’ers aan de slag. IT-skills zijn universeel inzetbaar, als je maar duidelijk kunt maken dat je ze hebt. Het e-CF is daarom een fantastisch instrument om onze digitale economie een boost te geven. Bovendien kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de flexibilisering van de Europese arbeidsmarkt. In dit nummer van Informatie wordt naast een uiteenzetting van het e-CF ook aandacht besteed aan de manier waarop onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en bedrijfsleven het e-CF oppakken. Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat u er ook voor uw organisatie nieuwe kansen mee kunt identificeren!

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag