Opleiden of omscholen

Het aantal ICT-vacatures blijft stijgen, terwijl het aanbod van goed gekwalificeerde ICT’ers achterblijft. Het bedrijfsleven ervaart deze krapte op de arbeidsmarkt als een rem op de groei.  Welke rol zien zij voor een hogeschool als het gaat om het opleiden of omscholen van medewerkers?

Hogeschool Utrecht gaf marktonderzoeksbureau NIDAP opdracht voor een kwalitatief onderzoek naar de opleidingsbehoeften van bedrijven in regio Midden-Nederland. Daaruit blijkt dat berdrijven naast een kwantitatieve mismatch, ook een kwalitatief probleem zien. De technologie, maar ook de wijze waarop ICT wordt ingezet door bedrijven, verandert snel. Dat vraagt om een ICT-workforce die zich voortdurend blijft ontwikkelen. Daarbij neemt de vraag naar specialisten toe.
Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat in het bedrijfsleven de opvatting bestaat dat HBO-instelingen onvoldoende inspelen op de toekomstige behoefte op de arbeidsmarkt. Het HBO heeft vooral oog voor de huidige problematiek. Men tracht tegenmoet te komen aan de vraag naar specialisten maar heeft nog weinig oog voor het bijbrengen van vaardigheden als het samenwerken met niet-ICT rollen, advies aan de klanten en besef van het belang van de business. Deze  competenties bezitten schoolverlatende HBO-ers onvoldoende.
Bedrijven investeren om die reden zelf veel in trainingen gericht op softskills. Het gaat hier echter niet om volledige deeltijd opleidingen, maar korte trainingen en cursussen. Daarnaast probeert men bij het selecteren van nieuw personeel meer op deze competenties te letten.
Daarnaast signaleren de onderzoekers toenemende bereidheid bij bedrijven om samen te werken met hogescholen onder andere door het leveren van gastdocenten en inhoudelijke experts vanuit het werkveld en samen opleidingen ontwikkelen.

Gevraagd naar mogelijke oplossingen voor dit probleem hebben  de onderzoekers onderstaande suggesties opgetekend.

- Betere aansluiting op de werkpraktijk door de post-initiële opleidingen te ontwikkelen in samenwerking met experts uit het bedrijfsleven.
- De ontwikkeltijd van de opleidingen verkorten.
- Focus op ontwikkeling van zachte competenties in de post-initiële opleidingen.
- Focus op ontwikkeling competenties die ICT-ers helpen bij het slaan van de brug tussen ICT en business (bedrijfsdoelstellingen).
- Niet richten op het (snel) bijscholen van technische kennis, dit is een markt voor commerciële instituten die snel kunnen inspelen op de veranderende vraag.
- Verkort de opleidingstijd en maak het traject flexibel zodat men het beter kan combineren met werk en privé. Dat maakt het voor een werkgever ook aantrekkelijker er in te investeren.
- Focus op het bieden van ‘conceptuele kennis’ van IT-vakgebieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag