Scrum en Data & Analytics; een match made in heaven?

Scrum is hip. Als je er als bedrijf nog een beetje bij wilt horen, kun je toch niet meer zonder, of wel? In onze opdrachten bij klanten hebben we inmiddels veel ervaring met agile werken opgebouwd en zijn we geregeld getuige van verhitte discussies over de toegevoegde waarde van scrum voor analytics. In dit artikel nemen we je graag mee in onze ervaringen met scrum en onze visie op een effectieve inzet hiervan voor het vakgebied Data & Analytics.

Ervaringen met scrum
Scrum is de populairste agile-methode. Aangezien steeds meer bedrijven met scrum (zijn) gaan werken om hun competitieve voordeel te behouden, hebben verschillende consultants ervaring opgedaan om volgens de scrummethode te werken. Hoe effectief is werken met scrum eigenlijk? En hoe hebben de consultants scrum ervaren in het vakgebied van Data & Analytics? Dit artikel is tot stand gekomen door een sessie met acht consultants die in een of meerdere bedrijven met scrum hebben gewerkt.

Samenwerking
Een van de grote voordelen van scrum is dat medewerkers van verschillende disciplines met elkaar in een scrumteam moeten samenwerken en er daardoor korte lijnen zijn. Samenwerken met collega’s van andere disciplines is essentieel voor businessinzichten, en daarom heel leerzaam, en leidt vaak tot meer begrip voor elkaar. Werken volgens de scrumprincipes vraagt om een intensieve samenwerking, wat vaak voor een goede sfeer zorgt en een positieve bijdrage levert aan de teamspirit. De retrospective, een evaluatiemoment na elke sprint, draagt hier ook aan bij en zorgt daarnaast nog voor goede kennisoverdracht binnen het team. Een goede scrummaster zorgt voor een open en eerlijke sfeer zodat ieder teamlid zijn of haar mening durft te geven. Mocht er toch iets niet goed gaan, binnen of buiten het team, dan is escaleren eenvoudig. Bij de dagelijkse stand-up kan worden aangegeven als er dingen niet goed gaan of dat er afhankelijkheden van bijvoorbeeld andere scrumteams zijn.

Zichtbaarheid
Een ander voordeel van scrum is de zichtbaarheid van de werkzaamheden, zowel binnen als buiten het scrumteam. Dankzij de dagelijkse stand-up zijn alle leden van het scrumteam op de hoogte van elkaars werkzaamheden, waardoor elk teamlid goed weet wat er binnen het team speelt. Daarnaast draagt de demo aan het einde van elke sprint bij aan de zichtbaarheid binnen de organisatie. Een demo dwingt een analist om zijn resultaten te vertalen naar inzichten voor het publiek.

Focus
Naast een goede samenwerking en zichtbaarheid dwingt scrum een manier van werken af waarbij prioriteiten duidelijk gesteld en afgestemd zijn. De product owner weet wat er bij alle stakeholders speelt en kent hun motieven en prioriteiten. Op basis hiervan kan de product owner de product backlog voor het scrumteam maken en prioriteren. Hierdoor komen de belangrijkste werkzaamheden bovenaan op de backlog te staan en komen ze tijdens de sprintplanning als eerste aan bod om meegenomen te worden in de eerstvolgende sprint.

Flexibiliteit
Werken met scrum zou in principe voor meer flexibiliteit moeten zorgen, en doet dit op veel vlakken ook zeker. Dit omdat per sprintplanning de prioriteiten kunnen veranderen en er daardoor andere werkzaamheden gepland kunnen worden. Daarnaast ontvang je in een scrumteam continu feedback op je werk. Voor Data & Analytics is deze continue interactie belangrijk om tussentijdse resultaten zoals analyses of visualisaties te kunnen valideren. Deze flexibiliteit kan echter ook een keerzijde hebben, met name voor het vakgebied Data & Analytics. Sommige analysewerkzaamheden, zoals het bouwen van een voorspelmodel of exploratieve analyses, zijn moeilijk op te nemen in één user story. Als oplossing zien we in de praktijk vaak dat dit soort user stories in verschillende user stories worden opgesplitst, waardoor elke afzonderlijke user story geen concreet product oplevert. Indien de prioriteiten van het scrumteam per sprint veranderen, kan dit betekenen dat er te veel tijd tussen de opgesplitste user stories zit, wat een nadelig effect kan hebben op de kwaliteit van de analyse.

Creativiteit
Net als in elk vakgebied, is het in Data & Analytics vaak erg ingewikkeld om vooraf te schatten hoeveel werk en hoe complex een ‘nieuwe’ analyse zal zijn. Op zich geen enkel probleem, zou je denken. In de praktijk zien we echter dat het innovatievere werk hierdoor een hoog aantal punten krijgt. In combinatie met een wat lagere prioriteit betekent dit veelal dat de user stories vooruitgeschoven blijven worden en er weinig ruimte overblijft voor creativiteit van de data-analist. Uit onze ervaring blijkt dat een data-analist veel baat heeft bij creatieve ruimte en niet alleen een reactieve rol heeft binnen de organisatie. Creatieve ruimte verruimt de blik en helpt bij het ontdekken van nieuwe technieken, die vaak weer tot grote innovaties kunnen leiden in de huidige werkzaamheden. In de wereld van Data & Analytics, waarin alles bijna al verouderd is zodra het enige bekendheid heeft, is ruimte voor creativiteit en innovatie broodnodig!

Afhankelijkheid van andere teams en teamleden
Ondanks dat samenwerken binnen een scrumteam een grote plus is van de methodiek, lopen we in de praktijk helaas vaak nog tegen twee problemen aan:

- De scrumleden zitten niet fulltime in het scrumteam.
- Niet alle afdelingen waarmee moet worden samengewerkt werken via scrum.

We merken vaak dat samenwerken binnen en tussen teams een stuk lastiger wordt door deze twee redenen. Het kan zelfs voorkomen dat twee teamleden elkaar weinig tot nooit zien omdat ze op verschillende dagen bij het team aanwezig zijn. Ook is de binding binnen een team, uiteraard, veel minder als niet iedereen met dezelfde focus aan de user stories kan werken.

Scrum en het nieuwe werken
Sommige bedrijven die met scrum werken vragen alle teamleden altijd aanwezig te zijn omdat dit beter is voor de teamvorming. Wij vinden dat scrum ook toegepast kan worden in combinatie met het nieuwe werken. Het is toch niet meer van deze tijd om medewerkers te verplichten alle dagen fysiek op hun werk aanwezig te zijn? Tegenwoordig zijn er allerlei moderne oplossingen om scrum digitaal te maken, zoals Jira, Projectplace, Skype of een smartboard. Belangrijk blijft natuurlijk wel dat hierover goede afspraken worden gemaakt, waardoor teamleden elkaar ook nog in levenden lijve zien en kunnen samenwerken. Meestal gebeurt dit door vaste dagen in de week af te spreken waarop de teamleden fysiek aanwezig zijn.

Hoe scrum van toegevoegde waarde kan zijn binnen data & analytics
Veel organisaties beschouwen scrum voor diverse processen in de organisatie als onmisbaar. Maar geldt dit ook voor het vakgebied Data & Analytics? Onze visie hierop is dat scrum in dit vakgebied van waarde kan zijn, maar ook dat dit enkele kleine aanpassingen van de toepassing van scrum vereist:

- Creëer (bij voorkeur elke sprint) ruimte voor creativiteit en innovatie en laat dit ook terugkomen in de stand-up en sprintmeetings.
- Als analyses noodgedwongen opgeknipt moeten worden, zorg dan voor een goede prioritering waardoor de werkzaamheden wel binnen een redelijke termijn na elkaar opgepakt kunnen worden.
- Onderschat het belang van fulltime inzet in een scrumteam en een bedrijf dat ‘volledig’ scrumt niet.
- Combineer scrum met het nieuwe werken door scrum ook digitaal te gebruiken.

Conclusie: scrum toepassen in Data & Analytics? Gewoon doen! Maar houd wel bovenstaande punten in de gaten.

Jeanine Schoonemann is senior consultant en data scientist bij Cmotions.
Hanneke Bosman is medior consultant bij Cmotions.

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag