SMAC(T): de pijlers van het toekomstige ICT-landschap

De deskundigen zijn het er over eens: 2015 wordt een cruciaal jaar voor SMAC. Dit letterwoord is een aanduiding voor de vier begrippen Social, ­Mobile, Analytics en Cloud. En alsof SMAC nog niet voldoende is, zetten sommige partijen er ook nog een T achter, van de Things uit het Internet of Things. Dat klinkt mooi, maar wat hebben we er precies aan?

SMAC is een verzamelbegrip voor de meest moderne technologie, het is niet iets dat je kunt vastpakken. Bovendien is het een dynamisch begrip, de SMAC van vijf jaar geleden was heel anders dan nu en over vijf jaar zal het weer iets heel anders zijn. “Ik zie SMAC als een houvast, een richtlijn zo je wilt, om beter met je klanten om te gaan. En wat dat betreft is het helemaal niet nieuw. Zo’n tien jaar geleden gebruikte ik een dergelijk richtsnoer ook al om klanten beter te kunnen bedienen, alleen toen noemden wij het ALICI”, vertelt Dennis Doeland, toen werkzaam bij evenementenorganisator ID&T. Doeland had al met Cloud te maken voordat dat onderwerp op de kaart stond. “Het probleem bij grote evenementen is, dat heel veel mensen in een heel korte tijd kaartjes komen bestellen. Dat creëert een piekbelasting, bijvoorbeeld gedurende een enkel weekend, en wij waren maanden van te voren al bezig om voldoende apparatuur op te stellen om die pieken op te vangen. De ijzerhandelaren deden goed zaken, zeg maar. Totdat we doorkregen dat je die apparatuur ook kon huren en naar believen aan en uit kon zetten. In de Cloud dus.”

 

IDC

Volgens marktonderzoeker IDC is SMAC een combinatie van vier pijlers waarop de IT-markt rust, dan wel gaat rusten. Hoe meer de afzonderlijke technieken tot wasdom komen, des te meer dragen ze ook bij aan het succes in de markt. IDC deed deze uitspraken drie jaar geleden, toen de groei van sociale applicaties al heel hard ging. Meer en meer bedrijven komen op de markt met een ‘sociale applicatie’, waarmee klanten een sterke binding met dat bedrijf kunnen opbouwen. Wat de M betreft, het mobiele segment, voorzag IDC voor 2016 het moment dat het aantal mobiele gebruikers groter zou zijn dan het aantal mensen dat van een stationaire machine gebruik maakt. Die voorspelling was aan de voorzichtige kant, want vorig jaar hebben we dat omslagpunt al bereikt.

Op het vlak van de Analytics voorspelde IDC voor 2012 een marktomvang van tientallen miljarden dollars, waarbij de applicaties en systemen voor het verwerken van Big Data werden meegerekend. Voor 2016 wordt inmiddels een omvang verwacht van 51 miljard dollar.

De Cloud stond in 2012 nog redelijk in de kinderschoenen, met een omzet van zo’n 40 miljard dollar. Voor de jaren 2012 tot en met 2016 werd gerekend op een gemiddelde jaarlijkse groei van 26,4 procent. Medio 2012 werd zo’n 500 miljoen dollar risicodragend kapitaal geïnvesteerd in Cloud. IDC ziet de groei op het gebied van Cloud nog steeds doorgaan, tot en met 2018 in elk geval met een jaarlijkse groei van 23 procent.

 

SalesForce

“Iedere speler op de markt kent prioriteiten toe aan de onderdelen van die markt. Voor ons komt Cloud op de allereerste plaats”, zegt Renzo Taal, VP Northern Europe van Salesforce. Het bedrijf is in de Cloud begonnen en maakt voor alle facetten van zijn aanbod gebruik van Cloud. Salesforce ziet zichzelf als een van de partijen die de acceptatie van Cloud hebben versneld. “Tegenwoordig werkt iedereen met de Cloud, een toepassing die alleen maar daarbuiten beschikbaar is wordt steeds zeldzamer. Zelfs ondernemers die een eigen datacentrum hebben, richten dat in als een Cloud. Ik noem dat de democratisering van de IT, want een klein bedrijf kan nu net zo goed profiteren van de technologie als een grote onderneming”, stelt Taal. De tweede trend voor Salesforce is Mobile. “Dat is niet zo vreemd”, zegt Taal, “als je kijkt naar de enorme hoeveelheden mobiele devices en de mobiele gebruikers. Haast iedereen is mobiel bezig met computers, om op elke gewenste plek en ook tijd data vast te leggen of te raadplegen. De mensen kunnen niet meer zonder.”

Een mogelijk probleem is de dekking, die niet overal op het aardoppervlak even goed is. “Ik denk dat dat een probleem is, dat binnenkort zal zijn opgelost. Ga maar na, Google lanceert al een grote reeks satellieten, met het doel om de dekking ver uit te breiden. En in de tussentijd zijn er ook nog technieken waarmee je data lokaal kunt opslaan als je geen bereik hebt. Als je weer binnen het bereik van een netwerk bent, worden de data vanzelf gesynchroniseerd”, aldus Taal. Sociale media zijn voor Taal iets vanzelfsprekends: “Mensen willen graag informatie met anderen delen. Niet alleen in de privé-omgeving, zeker ook in een zakelijke setting. Kijk alleen maar naar het aantal vragen dat KLM afhandelt via Facebook. Dat zijn er heel veel. Het bedrijf luistert een aantal kanalen – niet alleen Facebook – af, om in contact te blijven met de klanten.”

Analytics ziet Salesforce ook als een middel om directer contact te leggen met de klanten. “Gebruikers kunnen hun eigen analyses draaien, op de plaats en het tijdstip dat ze zelf het beste uitkomt. Vroeger waren het alleen de mannen in de witte jassen of geselecteerde bewoners van de boardroom, die toegang konden krijgen tot analysetools. Nu kan iedereen erbij en dat vinden we goed.”

Over de T van Things is Taal ook duidelijk: “We hebben niet zoveel belangstelling voor de Things, het gaat ons vooral om de mensen die daarachter zitten. Het Internet of Customers is voor ons een logisch uitvloeisel van het Internet of Things. Het is wel de kunst om te ontdekken wie die mensen dan zijn, die achter de Things verscholen zitten.”

 

Analytics

Vrijwel alle aanbieders laten zich leiden door SMAC, alleen worden wel steeds lokale accenten gelegd. Zo staat bij IBM Analytics (gekoppeld aan Big Data) bovenaan de lijst. Vanuit Analytics wordt gekeken naar de andere onderdelen en wordt de vraag gesteld wat er op het snijvlak daarvan gebeurt.

Zo is er de vraag ‘Als Analytics en Mobile bij elkaar komen, ben je daar dan op voorbereid?’ Dat lijkt een simpele vraag, maar het kan voor verstrekkende gevolgen zorgen. “Je gebruikers hebben een mobiel device en daarmee spreken ze de Analytics-capaciteit van je bedrijf aan. Dat gebeurt niet alleen binnen de muren van je bedrijf en tijdens kantooruren, maar overal en altijd”, zegt Mark Simmonds, IT-architect bij IBM en werkzaam bij de divisie z-Series die de mainframes onder zijn hoede heeft.

Volgens Simmonds moet de bedrijfsleiding inspelen op een geheel nieuwe situatie, waarbij het mobiele kanaal ‘always on’ staat. “De apparatuur moet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Doe je dat, dan kunnen je medewerkers inderdaad 24/7 analyses uitvoeren, waarmee ze belangrijke gegevens vergaren. Uit onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat elke dollar die wordt uitgegeven aan Analytics een rendement van gemiddeld 13 dollar oplevert”, stelt Simmonds.

 

Vele toepassingsgebieden

Analytics is een techniek om te weten wat je in huis hebt en welke externe factoren een invloed hebben op je bedrijf. “Het is ideaal om te zien hoeveel je verkoopt, waar dat gebeurt en wat eventueel de kink in de kabel vormt. Maar via Analytics kun je ook zien of er bijvoorbeeld fraude wordt gepleegd. Fraudegevallen willen nog wel eens ondergaan in een zee van data, maar via Analytics kun je onregelmatigheden op het spoor komen”, aldus Simmonds.

Een beter inzicht in je gegevens kan er ook voor zorgen dat het eenvoudiger wordt om nieuwe markten aan te boren, nieuwe klanten te vinden of je leveringspakket uit te breiden met onvermoede producten.

Het bedrijfsleven begint de kracht van Analytics in combinatie met mobiele devices te ontdekken. “Dat valt af te lezen uit de groei van het mobiele dataverkeer. Die wordt becijferd op 61 procent per jaar in de periode van 2013 tot 2018”, vult Rebecca Wormleighton, product marketing manager bij IBM aan.

Die cijfers zijn erg hoog, maar ze hadden nog veel hoger kunnen zijn, als alle betrokkenen even fanatiek zouden zijn. Simmonds: “Het blijkt dat 65 procent van de bedrijven nog steeds geen benul heeft van het belang van Big Data. Ze verzamelen heus wel gegevens, maar ze doen er verder niets of bijna niets mee.”

 

Ook klanten

Niet alleen de eigen medewerkers willen mobiel werken, dat geldt ook voor de afnemers van een bedrijf. “We zien vaak dat mensen de drang krijgen om een bepaald product te kopen vanwege de plaats waar ze zijn. Geospatiale aankoop heet dat met een duur woord. Je moet die mensen ook meteen te woord kunnen staat, zelfs al is het bij jou midden in de nacht. De consumenten gaan de hele wereld over en ze verwachten op een locatie ver weg dezelfde service als thuis”, zegt Simmonds.

 

Verstorend

De nieuwe technologieën van SMACT zijn ‘disruptive’, ofwel in gewoon Nederlands ontwrichtend, meent Reinier van Grieken, managing Director van Oracle Nederland. “Er gaan hele bedrijfstakken verloren, maar er komen er ook nieuwe bij. Het is een tijd van heftige veranderingen. Kijk alleen maar naar de muziekindustrie – van plaat naar CD naar streaming – en de veranderingen op de foto- en filmmarkt die Kodak de kop hebben gekost”, zegt Van Grieken.

Uit een onderzoek van Forrester blijkt, dat 73 procent van de executives van grote bedrijven een digitale strategie op papier heeft staan. Van Grieken: “Kijk je dan in hoeverre ze ook de spullen hebben om die strategie uit te voeren, dan zijn de cijfers veel minder rooskleuring. Slechts 19 procent heeft voldoende IT-apparatuur in huis of elders op afroep beschikbaar om hun plannen waar te maken.”

Volgens Oracle vindt momenteel de meeste actie plaats bij de Cloud, de andere delen van het geheel vertonen niet zoveel beweging. Sociale media lijken wel versteend te zijn. Er vinden hooguit enkele kleine veranderingen plaats.

Things zullen wel voor een aardverschuiving zorgen, verwacht onderzoekstak VINT van Sogeti. Dat mag dan nu nog niet meteen zichtbaar zijn, over een paar jaar is het wel zover. “Je kunt er maar beter voortijdig over nadenken”, zegt onderzoeker Jaap Bloem van VINT.

De ontwrichting zal niet alleen in de industrie te zien zijn, ook het dagelijks leven krijgt er mee te maken. Bloem beschrijft een voorbeeld uit een stad, waar iemand een pistool afschiet. Het geluid van het schot wordt opgenomen door akoestische sensoren. Binnen een paar seconden is de locatie van het schot berekend uit de diverse ontvangen audiosignalen. Via een automatische camera wordt bekeken hoe de situatie is en vervolgens krijgt de politie een telefoontje op het alarmnummer. Het arrestatieteam weet wat er aan de hand is, wat ze kunnen verwachten en binnen een paar minuten zijn ze – correct bewapend en al – ter plaatse.

 

Verwarrend beeld

De betrokkenen worstelen met de manier waarop de vier componenten worden weergegeven. Is dat in de vorm van een Venn-diagram met overlappende cirkels, of als ruimtelijke piramide waarbij een van de vier onderdelen gesteund lijkt door de overige drie?

Geen van die afbeeldingen doet eigenlijk recht aan het onderwerp, want niet bij elk bedrijf of elke toepassing komen de delen van SMAC even sterk voor. Een tekeningetje kan wel dienen als geheugensteuntje, maar meer ook niet.

In de loop van dit jaar zullen de accenten ook gaan verschuiven, een bedrijf dat in januari helemaal gek is van Cloud kan in het midden van het jaar opeens een ommezwaai maken naar Social of Analytics. Het is zaak om de eigen verrichtingen geregeld tegen het licht te houden.

 

SMAC avant la lettre

“Je moet de zaken zo simpel mogelijk voorstellen en daarom kwamen we in 2008 uit op het principe ALICI. Dat letterwoord staat voor Apparaten, Landschap, Inhoud, Connectie en Informatie. Het was voor ons bij ID&T een manier om gestructureerd om te gaan met de klanten. Dat waren de afnemers van kaartjes voor grote evenementen”, zegt Dennis Doeland. Doeland was in die tijd werkzaam bij evenementenorganisator ID&T, tegenwoordig is hij adviseur-consultant en schrijft hij boeken.

Volgens Doeland werkt een samenballing zoals ALICI, net zoals SMAC dat nu doet, als een manier om de gedachten de juiste kant op te sturen. “Het is de beschrijving van een ecosysteem”, zegt Doeland, “een manier om kennis te vergaren over je klanten om ze daarmee zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Vanuit je aanbod kun je dan de juiste doelgroep benaderen met hetgeen ze graag willen weten of horen. De klant bepaalt toch helemaal zelf wat hij wil zien, waar hij dat wil zien en wanneer hij dat wil. Jij zult als aanbieder op die plek aanwezig moeten zijn met je aanbod. Doe je dat niet, dan loop je inkomsten mis.”

 

Big Data: Analytics in een hogere ­versnelling

De markt weet vaak niet precies wat er allemaal mogelijk is met Big Data en Analytics. “Het is een manier om veel geld te verdienen, ik zeg altijd ‘turn Big Data into Big Bucks’. Met de gegevens uit je grote dataverzameling kun je voordeel halen ten opzichte van de concurrentie”, zegt Errol S. van Engelen, industrieconsultant.

Het is niet zo dat je meteen uit een hoeveelheid Big Data allerlei fantastische inzichten kunt halen, er moet wel wat voor gebeuren. Van Engelen: “Big Data is ook een Big Challenge. Je moet de juiste tools loslaten op de dataverzameling, om de gevraagde informatie tevoorschijn te halen.”

De computer kan het ook niet alleen, de mens speelt een cruciale rol. De zogeheten data-experts zijn in staat om bepaalde patronen in de hoeveelheid Big Data te voorspellen en ze dan vervolgens met de computer door te laten rekenen. “Zij scheppen zo orde in de chaos, dat is de beste manier om het te verwoorden”, aldus Van Engelen.

Hij heeft ook nog een raad voor bedrijven die met Big Data aan de slag willen gaan: “Reserveer voldoende geld voor deze tak van sport. Wil je de Big Data goed kunnen verwerken, dan heb je opslagruimte nodig (lees: disks). Alleen opslaan is niet genoeg, er moeten ook indexen worden gemaakt, wil je de data tenminste later terug kunnen vinden. Ook die indexen moeten opgeslagen worden dus ook daarvoor moet je opslagruimte aankopen.”

Vaak zal ook blijken dat de Big Data voorbewerkt moet worden, er moet bijvoorbeeld een normalisatieslag overheen. “Dat lijkt een open deur,” zegt Van Engelen, “maar het is echt van belang. Als in het ene document wordt gerept van The Company, en in andere papieren staat “Company, The”, dan zal je dat toch echt gelijk moeten trekken anders weet de computer niet dat het beide keren om dezelfde bedrijven gaat. Dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeld, in de praktijk ligt het ingewikkelder. Zo’n voorbewerking hoeft gelukkig maar één keer te worden gedaan voor je hele Big Data-verzameling, en daarna alleen nog maar voor de volgende data op het moment dat ze binnenkomen.”

 

Geschiedenis van SMAC(T)

Onderzoeker Jaap Bloem van VINT ziet een voortschrijdend proces, van allerlei ontwrichtingen. Dat begon heel eenvoudig, zo rond 2004, met Web 2.0 en zaken als Facebook. Vier jaar later deed het onderwerp Mobile zijn intrede. “Er ontstond toen een app-economie, te beginnen bij de App Store van Apple. Mensen gingen daar hun geld aan uitgeven, zo bleek”, aldus Bloem. Nog eens 4 jaar later, het is inmiddels 2012, maakt de wereld kennis met Analytics: methoden en technieken om zinvolle informatie te halen uit grote tot zeer grote hoeveelheden gegevens. Vooral in de VS wordt dit met verve aangepakt. Er wordt zelfs een Big Data R&D initiative opgezet. Na nog weer 4 jaar, dan zal het 2016 zijn, is het de beurt aan Cloud om voor veel opschudding te zorgen. Er wordt een marktomvang verwacht van meer dan 20 miljard dollar. Volgend jaar zal het merendeel van de IT-budgetten bovendien worden besteed aan de Cloud. Non-Cloud investeringen komen in het verdomhoekje te staan, tenzij het gaat om het aan de praat houden van essentiële installaties. Als vijfde stadium, ook weer 4 jaar later dus in 2020, voorzien de onderzoekers van VINT de opmars van de Things. “Dan is het echt de tijd van Industry 4.0, waar de dingen en vooral de communicatie tussen die dingen de hoofdmoot vormt. Naar schatting 50 tot 100 miljard entiteiten zullen dan een aansluiting hebben op een netwerk”, aldus Bloem.

Tag

IoT

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag