Werkgever laat steken vallen bij opleiden personeel

Het aantal IT’ers dat het afgelopen jaar een opleiding heeft gevolgd is gedaald, blijkt uit ons eigen beloningsonderzoek samen met Berenschot. Een op de drie IT’ers vindt dan ook dat ze onvoldoende worden ondersteund door werkgevers om zichzelf te blijven ontwikkelen. Kritiek die werkgevers zich moeten aantrekken, willen ze de ‘war on talent’ winnen.

Uit de Salary Survey 2015, het jaarlijkse beloningsonderzoek van AutomatiseringGids en Berenschot dat vorige maand verscheen, bleek dat IT’ers minder vaak trainingen, cursussen of opleidingen hebben gevolgd dan in het jaar ervoor. Van de IT’ers in loondienst bij IT-bedrijven die deelnamen aan het onderzoek volgde nog geen 60 procent het afgelopen jaar een training, terwijl dit een jaar ervoor nog 66 procent was. Bij IT’ers in dienst bij een gebruikersorganisatie daalde dit percentage in een jaar tijd van 62 naar nog geen 56.

Zzp’ers volgen nog minder vaak een opleiding: slechts 42 procent deed dit de afgelopen twaalf maanden. Hoe groot dat aandeel vorig jaar was, weten we niet, aangezien we het zzp’ers toen niet gevraagd hebben. Zzp’ers stoppen ook minder uren in zelfstudie dan IT’ers in loondienst. Dat is opvallend, want uit ander recent onderzoek van FastFlex onder een grote groep zzp’ers in de IT blijkt dat maar liefst 91 procent vindt dat hij zich moet blijven specialiseren om het stempel ‘vakman’ te kunnen behouden. “Ik denk dat veel zelfstandigen er simpelweg niet aan toe komen om zich te blijven ontwikkelen. De markt trekt weer aan, dus er worden zoveel mogelijk facturabele uren gemaakt”, reageert Niels Huismans van FastFlex.

Daarnaast lijken veel zzp’ers niet te beseffen hoe belangrijk het is om zichzelf te blijven ontwikkelen en specialiseren, vreest Huismans. “Bij de vraag naar de grootste uitdagingen in het zzp-schap vinden we het volgen van voldoende opleidingen en cursussen pas op plek 7. Het verkrijgen van (interessante) opdrachten, het vinden van een goede opdrachtgever, omgaan met complexe regelgeving en een goed tarief krijgen worden veel vaker genoemd als belangrijkste uitdaging.”

 

Eigen tijd en eigen geld

Uit de Salary Survey 2015 blijkt verder dat IT’ers in loondienst bij gebruikersorganisaties vaker een training in eigen tijd moeten volgen dan vorig jaar, bij IT’ers in dienst bij IT-bedrijven bleef dit nagenoeg gelijk. Bovendien moesten IT-professionals vaker dan een jaar terug zelf ­meebetalen aan hun IT-opleiding. Het vergroten van vakkennis was bij IT’ers die een training volgden het voornaamste doel (gemiddeld 73 procent), maar het ontwikkelen van vaardigheden en competenties wordt ook vaak genoemd (gemiddeld zo’n 60 procent). Zeven op de tien IT’ers wil zijn kennis het komende jaar verder verbreden, terwijl 58 procent (ook) een verdiepingsslag van de IT-kennis wil maken. Uit eerder genoemd onderzoek van FastFlex blijkt dat twee derde van de ondervraagde zzp’ers juist denkt dat hij zich beter kan specialiseren dan verbreden.

 

 

Studie en werk

Het gemiddelde opleidingsbudget van de respondenten bedroeg het ­afgelopen jaar 3000 euro. Dit is honderden euro’s meer dan het gemiddelde van de BV Nederland. “Het is een serieus budget, maar ook weer niet exorbitant, aangezien de branche enorm kennisintensief is”, zegt Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot.

Meer dan de helft van de IT’ers op de loonlijst van een IT-organisatie maakt het opleidingsbudget doorgaans niet op (54 procent), bij IT’ers van gebruikersorganisaties is dit 46 procent. Dit komt volgens de ­ondervraagde IT’ers hoofdzakelijk door tijdgebrek en een te hoge ­werkdruk, maar ook doordat er geen toestemming komt van leidinggevenden of omdat er geen geschikte training kan worden gevonden. ­Opvallend veel respondenten zeggen dat er geen of te weinig budget is als puntje bij paaltje komt.

Verder valt op dat de kritiek op IT-opleidingen toeneemt. Meer dan een derde van de ondervraagde IT’ers vindt dat zijn (afstudeer-)opleiding niet goed aansloot op de vraag uit de markt. Vorig jaar was dit nog zo’n 20 procent. En maar liefst vier op de tien IT’ers vindt dat de opleiding van nieuwe, pas afgestudeerde collega’s niet goed aansluit op de vraag uit de markt.

 

Van der Spek: “Ik denk dat dit komt doordat IT-professionals het gevoel hebben dat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en dat ze die niet of nauwelijks bij kunnen benen.” Huismans vult aan: “Deze mismatch is nu al een groot probleem in de markt en wordt de komende jaren nog groter. Je ziet ook steeds meer partijen die ‘klasjes’ of ‘schooltjes’ beginnen om professionals op te leiden voor een specifiek expertisegebied.”

 

 

Onvoldoende ondersteuning

Ongeveer een derde van de IT-professionals vindt dat zijn werkgever hem onvoldoende ondersteunt in tijd en geld om zichzelf te ontwikkelen. Werkgevers laten helemaal vaak steken vallen als het gaat om het schetsen van een toekomstperspectief na het afronden van een bepaalde IT-training. “Deze kritiek moeten werkgevers zich aantrekken. Als zij medewerkers willen behouden en nieuwe talenten willen aantrekken, dan moeten zij meer oog krijgen voor de ontwikkeling van hun personeel. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever”, aldus Van der Spek.

Dit wordt nog eens extra belangrijk als blijkt dat betere ontwikkelingsmogelijkheden de meest genoemde reden is om van baan te willen ­veranderen, zoals blijkt uit ons eigen beloningsonderzoek. Bovendien worden extra scholingsbudget en certificeringsmogelijkheden vaak ­genoemd als secundaire arbeidsvoorwaarden die IT’ers het liefst als eerste verbeterd willen zien als de markt weer aantrekt. “Daar moeten IT-werkgevers en opdrachtgevers dus echt wat mee, willen ze de war on talent winnen”, aldus Van der Spek. Veel tijd is er volgens ­Huismans niet meer. “Er moet nu wat mee worden gedaan, want straks is te laat!”

 

 

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag