Wordt I&T de aanjager van businessinnovatie

De CIO’s, informatiemanagers en IT-managers moeten het initiatief nemen om de aanstormende nieuwe technologieën vorm te geven. Om de technology, information en social push in goede banen te leiden. Om te zorgen voor innovatie in het businessdomein. Want als zij het niet doen, wie doen het dan wel?

door Bart Stofberg

De wereld verandert enorm. Er zijn veel bedreigingen, maar ook veel kansen. Die kansen komen vooral voort uit drie grote ontwikkelingen. De technology push: steeds maar weer nieuwe technologieën, denk aan 3D-printing, Internet of Things, robotisering, block chains, machine learning en nog veel meer. De information push: de hoeveelheid data op de wereld verdubbelt ieder anderhalf jaar en we kunnen ook nog eens veel meer met die data doen. De social push: alles met betrekking tot social media, maar ook het feit dat wereldwijd steeds meer mensen direct benaderbaar zijn. Denk maar aan de crowd, zoals crowd funding, open source en de wisdom of the crowd. Allemaal zaken in het IT-domein. Als IT niet het voortouw neemt, wie dan wel?
Die drie pushes hebben een verwoestend effect op de continuïteit van een onderneming. Als de mogelijkheden veranderen en als er steeds weer nieuwe toepassingen van die mogelijkheden komen, moet je als organisatie voortdurend van richting kunnen veranderen. Dat vraagt om brede kennis van die drie pushes. Niet technologisch en inhoudelijk, maar inzicht in de mogelijkheden ervan in het businessdomein. Wie anders dan de CIO’s, informatiemanagers en IT-managers (laten we ze voor het gemak even I&T noemen) kunnen zich die kennis en dat inzicht eigen maken? Zij zouden het initiatief moeten nemen. Zij moeten het geweten zijn van de organisatie als het gaat om de digitale agenda.

Fundamentele fouten
I&T gaat meestal op drie manieren fundamenteel de fout in. Allereerst concentreert I&T zich op de bestaande IT en de bestaande informatievoorziening. Die moeten worden beheerd en verbeterd. Met DevOps, agile, Lean IT, outsourcing en SIAM passen we moderne methoden toe, maar dat wil niet zeggen dat we dan doen wat de onderneming nodig heeft. Het is mooi, maar het is niet genoeg. Natuurlijk moeten we onze bestaande informatievoorziening beheren en verbeteren. Maar we mogen het er niet bij laten. We moeten substantieel op zoek naar nieuwe mogelijkheden en veel meer aandacht besteden aan de informatie en technologie die we (nog) niet hebben, dan aan wat we wel hebben. Ingrijpende vernieuwing is (in veel gevallen) noodzaak geworden.
Ten tweede is I&T te volgend. We verwachten dat de business het initiatief neemt en aangeeft wat hij wil. En dan gaat I&T dat realiseren. Ook dat kan niet meer. Als de business de mogelijkheden niet kent, kan hij ook niet bedenken hoe die slim moeten worden ingezet. De mensen van I&T kennen de mogelijkheden wel, zij begrijpen meer dan wie ook in de onderneming, dat we moeten innoveren. Zij moeten de strategie van de organisatie doorgronden en begrijpen en het initiatief nemen tot innovatie. Afwachten kan de onderneming zich niet veroorloven en dus kan I&T zich dat afwachten niet veroorloven.
Ten derde kijkt I&T naar informatievoorziening en software en daarmee zien zij bijna alle relevante ontwikkelingen over het hoofd. Internet of Things is natuurlijk ook informatievoorziening, maar welke I&T-organisatie kijkt er nu echt naar de mogelijkheden die dat de onderneming biedt. Laat staan dat I&T zich verdiept in de mogelijkheden van robotisering, 3D-printing, wearables en domotica en al die andere nieuwe mogelijkheden.

Geen keus
‘IT doesn’t matter’. De beroemde quote van Nicholas Carr gaat over die I&T-organisaties: focus op de bestaande IT, focus op software en volg de business. Zulke IT-organisaties doen niet alleen zichzelf tekort, maar vooral ook hun onderneming, met als direct gevolg: ‘our company doesn’t matter anymore.’
I&T heeft geen keus. De mensen van I&T moeten zich ontwikkelen tot het geweten van de onderneming en dus moeten zij hun domein uitbreiden, zij moeten de mogelijkheden van de technology, information en social push kennen en onder de aandacht brengen. I&T moet het initiatief nemen om de digitale transformatie van de onderneming vorm te geven. I&T moet van de onderneming een innovatieve onderneming maken. De kernprocessen kunnen vaak fundamenteel verbeteren als we gebruik maken van nieuwe technologieën en/of Big Data. We kunnen op totaal andere manieren samenwerken met onze klanten als we slim gebruik maken van de mogelijkheden van de drie pushes. En we kunnen nieuwe technologieën, maar vooral ook nieuwe informatie inzetten om de onderneming slimmer te maken: meer inzicht op de lange en korte termijn, zodat we sneller en adequater kunnen reageren. Big Data-analyses zorgen ervoor dat we de klant beter kennen, zodat we hem ook specifieker kunnen bedienen, maar Big Data-analyses kunnen ook bijdragen aan het structureel verlagen van de onderhoudskosten en het voorkomen van storingen. 3D-printing kan logistieke problemen oplossen en enorm besparen op opslagkosten. Internet of Things kan bijdragen aan betere producten en diensten, maar ook de logistiek enorm verbeteren.

Hypehoppen
Ondernemingen moeten wendbaar zijn en innovatief, door optimaal gebruik te maken van alle nieuwe mogelijkheden. Businessmanagers worden nu al bestookt door leveranciers: ‘Als je onze producten neemt, kun je je onderscheiden van je concurrenten.’ En dat zeggen ze tegen iedereen. Voor je het weet gaat de business hypehoppen: ze springen van de ene hype op de andere, zonder dat de onderneming er beter van wordt. Wie anders dan I&T kan de onderneming hier tegen beschermen? De onderneming moet vernieuwen, er moet een innovatiecultuur ontstaan die de onderneming door een ingrijpende digitale transformatie leidt.
De technology push, de information push en de social push bieden ongekende nieuwe mogelijkheden, maar we moeten ze nog leren ontdekken. Het maakt groot verschil of een onderneming in de voorhoede acteert of in de achterhoede. Het maakt een groot verschil of een onderneming aan de hand van grote leveranciers doet wat iedereen doet, of dat de onderneming een eigen visie heeft en zelf bepaalt hoe het die nieuwe mogelijkheden inzet – waar zij gebruik maakt van die leveranciers. Het maakt een groot verschil of de mensen van I&T hun verantwoordelijkheid nemen op dit gebied of blijven hangen in de drie genoemde fundamentele fouten. Het succes van de onderneming is nog nooit zo afhankelijk geweest van I&T.

(Auteur) Bart Stofberg is organisatieveranderaar bij Quint Wellington Redwood. In het in november verschenen boek ‘Iedereen kan innoveren’ beschrijft hij hoe een onderneming aan innovatievermogen wint. Hij schetst vier pijlers en elf bouwstenen van innovatievermogen. Het boek richt zich in het bijzonder op CIO’s, informatiemanagers en IT-managers.

 

Communities
Geen enkele grote onderneming is voor haar innovatie nog afhankelijk van een R&D-afdeling. Innovatie is gebaat bij bruisende communities van samenwerkende en samendenkende mensen, denk maar aan hackatons. Een hackaton is georganiseerd innovatievermogen. Op een vergelijkbare manier kun je in een onderneming innovatievermogen organiseren. Sleutelwoorden daarbij zijn diversiteit, ontmoeting, chemie en verandering. Diversiteit: een gevarieerde community van veelzijdige mensen levert meer creativiteit. Ontmoeting: diverse mensen moeten elkaar vrij kunnen tegenkomen, we spreken niet voor niets over ont-moeten. Chemie: er moet verbinding ontstaan tussen de deelnemers, ze moeten elkaar inspireren. Dan stapelen we ideeën op ideeën. Verandering: Als we de bedreigingen van alle veranderingen erkennen, ontstaat er no
odzaak, zodat we de kansen kunnen benutten. Diversiteit, ontmoeting, chemie en verandering staan aan de basis van innovatievermogen. Iedereen kan innoveren.
 

Strategie Zara
Bij modehuis Zara hebben ze in elke winkel in elk kledingstuk een RFID-chip zitten. Zo weten ze precies hoe die kleding beweegt in de winkel en dus weten ze precies welke kleding wel/niet wordt gepast en wel/niet wordt gekocht, gesorteerd op maat, tijd van de dag en gerelateerd aan allerlei externe factoren. De strategie van Zara is gebaseerd op voortdurende aanpassing van het assortiment. Deze oplossing levert onderscheidende informatie. En dat is maar één voorbeeld. Nieuwe technologieën bieden voor elke onderneming nieuwe mogelijkheden. En voor elke onderneming andere.

 

Tag

OnderwerpNiet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag