Resultaten

Toont 1 - 6 van de 6 resultaten.

Cybercriminaliteit vereist nieuwe benadering van IT-beveiliging

De cyberaanvallen van de toekomst zijn nog geavanceerder dan we gewend zijn en gebruiken nog uiteenlopender kanalen. Investeren in beveiliging is noodzakelijk en uiteindelijk goedkoper dan niet investeren. Maar dat is niet voldoende. Zakelijk en IT-management dienen samen de verantwoordelijkheid te dragen voor het beveiligingsbeleid en samen een overkoepelende strategie te bepalen.

Wie niet weg is, is gezien

Google Street View raakt steeds meer geïntegreerd en geaccepteerd in het dagelijks leven. Deze dienst brengt complexe privacyvraagstukken met zich mee. Uit onderzoek naar de vraag in hoeverre Google voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, moet geconcludeerd worden dat Google op een aantal punten faalt.

Internet of Things biedt kansen voor IT-bedrijven

Tientallen miljarden objecten zijn binnenkort met elkaar verbonden in een Internet of Things. Al die objecten verzamelen straks onvoorstelbare hoeveelheden gegevens. Daar zit de uitdaging voor het Nederlandse bedrijfsleven. Energiebedrijven positioneren zich goed, maar ook de kabelexploitanten maken een goede kans. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar ook nog een aantal hobbels in de weg.

Applicatierationalisatie: een eufemisme

Bij applicatierationalisatie draait het erom per functionaliteit het aantal applicaties en versies tot een minimum te beperken. Ook moet bekend zijn waar software zich bevindt en wie deze gebruikt. De benodigde gegevens worden tussen afdelingen uitgewisseld met interfaces. Een enterprise service bus kan hierbij handig zijn.

Trends in mobiele breedbandnetwerken

Het mobiele dataverkeer groeit sterk. Mobiele providers zijn bezig HSPA-opvolger LTE (Long-Term Evolution) in gebruik te nemen om op de langere termijn de gewenste netwerkcapaciteit te kunnen blijven leveren. Ook de komende spectrumveiling biedt mogelijkheden, evenals netwerk- en spectrumsharing om het bestaande spectrum zo efficiënt mogelijk te benutten.Lijst met afkortingenDVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial: een technologie voor digitale televisie via de ether. GSM Global System for Mobile communications: de tweede generatie mobiele netwerken, veel gebruikt voor spraakverkeer. FDD Frequency-Division Duplexing: een techniek waarbij de heen-en teruggaande verbinding van elkaar worden gescheiden door verschillende frequenties te gebruiken.HSPA High-Speed Packet Access: een algemeen gebruikte uitbreiding op UMTS, waarmee hogere datasnelheden worden ondersteund. LTE Long-Term Evolution. De ‘opvolger’ van UMTS/ HSPA en daarom ook wel aangeduid als ‘vierde generatie mobiele netwerken’. SMS Short Message Service: een methode om kleine tekstberichten te versturen, met name in GSM. TDD Time-Division Duplexing: een techniek waarbij de heen-en teruggaande verbinding van elkaar worden gescheiden door ze in tijd af te wisselen. UMTS Universal Mobile Telecommunications System: de derde generatie mobiele netwerken, met name ontwikkeld voor mobiel dataverkeer.

Zorgdomotica in de ouderenzorg

Door de toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen is meer zorg nodig. Technologie, waaronder zorgdomotica, kan een deel van die zorg leveren. Het implementeren van technologie in de zorg gaat echter niet vanzelfsprekend. Er zijn diverse zaken waarmee rekening moet worden gehouden alvorens technologie in dit domein succesvol en op grote schaal kan worden ingezet.


Niet gevonden? Vraag het de redactie!

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, of bent u op zoek naar specifieke informatie? Laat het ons weten! Dan zorgen we ervoor dat deze content zo snel mogelijk wordt toegevoegd, of persoonlijk aan u wordt geleverd!

Stel uw vraag